Nejistota kolem brexitu zvyšuje zájem Britů o české občanství

Počet žádostí Britů o české občanství roste. Od hlasování o brexitu v červnu 2016 eviduje Velvyslanectví ČR v Londýně přes 300 žádostí. Za poslední čtyři měsíce jich přišlo 85, tedy bezmála 30 % celkového dosavadního počtu. Stále více Britů s českými kořeny tak v době, kdy nejistota kolem odchodu Velké Británie z EU vrcholí, hledá způsob, jak si zachovat svá unijní práva.

Výrazný nárůst žádostí zaznamenalo velvyslanectví v červenci 2018, kdy jich bylo 184. V následujících měsících jejich počet rostl a k letošnímu 26. březnu jich bylo 305.

„Zastupitelský úřad v Londýně eviduje od hlasování o brexitu pozvolný nárůst žádostí, které by mohly být charakterizovány jako ,brexitové', tzn. že nesou nějaký příznak toho, že byly způsobené rozhodnutím Velké Británie odejít z EU,“ okomentoval tento trend ředitel konzulárního odboru ministerstva zahraniční Pavel Pitel.

Podle mluvčí Velvyslanectví ČR v Londýně Jany Čechlovské jsou žadateli čeští a českoslovenští občané a jejich potomci, kteří přišli do Velké Británie v různých migračních vlnách. O české občanství z různých důvodů přišli, nebo si ho doposud nevyřídili. Požádat si mohou o tzv. znovunabytí občanství, jehož podmínkou není trvalý pobyt v ČR.

„Mnohdy jde o případy časově náročné na vyřízení z hlediska shromáždění dokumentace potřebné ke kladnému vyřízení takových žádostí,“ vysvětluje Čechlovská důvod, proč takové množství žádostí na velvyslanectví leží.

Žadatelé o české občanství podle ředitele konzulárního odboru MZ Pitela chtějí udržet vazby se zemí svého původu nebo chtějí mít po brexitu možnost dál volně cestovat, pobývat a pracovat na území členských států EU.

„Je celá řada britských důchodců, kteří chtějí na důchod pobývat v nějakém členském státu Evropské unie. Pak jsou tady lidé v aktivním věku, kteří pracují nebo hodlají pracovat v některém členském státu EU. S českým pasem to pro ně bude po brexitu podstatně jednodušší než bez něj. Dalším případem mohou být rodiče dětí, kteří plánují, že by pro ně bylo dobré mít možnost studovat na nějaké univerzitě v Evropské unii,“ uvedl Pavel Pitel.

Britové s českými kořeny mohou žádat o české občanství také přímo na Ministerstvu vnitra ČR. To podobně jako velvyslanectví v Londýně také eviduje vyšší počet žádostí. V roce 2016 jich obdrželo 19, o rok později jich bylo 42. Za minulý rok pak přišlo 41 žádostí. V letošním si žádost zatím podalo 7 britských občanů.