Rychetský kdysi kritizoval Okamuru, o přezdívce Pitomio proto nebude rozhodovat

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský je vyloučen z rozhodování o ústavní stížnosti Tomia Okamury. Ten se brání přezdívce Pitomio, kterou použil ve svých článcích v roce 2013 časopis Reflex. Podle Okamury je Rychetský v jeho případě podjatý, jelikož se k předsedovi hnutí SPD vyjadřoval kriticky v pořadu Otázky Václava Moravce. Kvůli výrokům v pořadu ČT tak podal Okamura tzv. námitku podjatosti. K ní se Rychetský vyjádřil tak, že s vyloučením z rozhodování s ohledem na medializaci případu souhlasí, ačkoli se subjektivně necítí být podjatý.

Advokát Tomia Okamury odůvodnil tvrzení o podjatosti soudce Pavla Rychetského tím, že se předseda Ústavního soudu „vyjádřil v pořadu České televize Otázky Václava Moravce, odvysílaném 18. 2. 2018, k osobě stěžovatele kritickými výroky; tyto výroky byly v následujících dnech zveřejněny i v dalších médiích“.

K námitce podjatosti se vyjádřil Rychetský tak, že „se sice subjektivně necítí být v dané věci podjatý, avšak s ohledem na medializaci jeho výroků a celé právní pře soudí, že je namístě rozhodnout o jeho vyloučení z projednání a rozhodnutí této věci.“

Tomio Okamura se soudí s vydavatelstvím Czech News Center kvůli přezdívce Pitomio, kterou použil ve svých dvou článcích z roku 2013 časopis Reflex. Vydavatelství se muselo na svém webu omluvit, odškodnění ale Okamura nevysoudil, navíc justice v obecné rovině připustila možnost použít přezdívku Pitomio v rámci oprávněné kritiky.

Okamura letos neuspěl s dovoláním k Nejvyššímu soudu, ústavní stížnost tedy představuje poslední mimořádný opravný prostředek.

Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí z konce letošního března uvedl, že na zkomolení jména a jeho spojení s hanlivým výrazem je nutné pohlížet podobně jako na kreslenou karikaturu, která zveličuje, přehání a ironizuje, jen místo jména pracuje s podobou. Pokud stojí na reálném základě a nepřekračuje meze přiměřenosti, je podle NS přípustná. Politici navíc musí podle rozhodnutí NS projevit vyšší stupeň tolerance než lidé mimo veřejný prostor.

Městský i Vrchní soud v Praze v kauze zdůrazňovaly, že expresivní a nelichotivé výrazy média nemají proti politikovi používat samoúčelně. Nicméně pokud jde o součást legitimní kritiky konkrétních postojů či výroků, možné to je.

V případě Okamury justice zohlednila také jeho vlastní mediální prezentaci: vystupuje provokativně, propaguje politickou nekorektnost, rád volí silná slova, snaží se působit kontroverzně. Pitomio je podle soudů výraz expresivní nelichotivý, ale nikoliv a priori vulgární.