Velmistři čichu. Psi vycítí pach epileptického záchvatu, potvrdil výzkum

Psi jsou schopni vycítit zápach spojený s příchodem epileptických záchvatů, potvrdil rozsáhlý výzkum. Vědci doufají, že by toho mohli využít pro výcvik psů, kteří by mohli dát lidem s epilepsií větší svobodu a také lepší kontrolu nad chorobou.

O tom, že psi mohou vycítit příchod epileptického záchvatu, se mluví už dlouhá léta, ale zatím neexistovaly žádné reálné důkazy. Vědcům se něco podobného jen špatně prokazovalo. „Zatím jsme měli jen historky, že někdo někde povídal, jak pes začal před příchodem záchvatu štěkat – ale nic víc. Důkazy z vědecké literatury nebo výzkumu úplně chyběly,“ uvedla Amélie Catalaová z univerzity v Rennes, hlavní autorka výzkumu.

Podle ní nebylo vůbec jasné, jestli to psi dokážou, a pokud ano, za jakých okolností, s jakou přesností, případně jakým způsobem a jakými smysly vůbec umí příchod záchvatu předpovídat.

Ve studii, která vyšla v odborném časopise Scientific Reports, Catalaová a její kolegové chtěli ověřit, jak si psi se speciálním výcvikem s tímto úkolem poradí. Testovali, jak psi rozlišují čichově mezi tělesnými pachy ze vzorků odebraných lidem během epileptických záchvatů, v normálním stavu a těsně po cvičení. Test probíhal na pěti pacientech s různými formami epilepsie.

Psí superschopnosti

Výsledky ukázaly, že psi jsou nečekaně úspěšní – pravděpodobnost, že identifikují člověka s epilepsií, se pohybovala mezi 67 a 100 procenty. Že identifikují člověka, který epilepsii nemá, se pohybovala dokonce mezi 95 a 100 procenty. Tak vysoká úspěšnost podle biochemiků naznačuje, že epileptický záchvat je doprovázený specifickými pachy – a to bez ohledu na druh záchvatu. Lidský čich je nedokáže odhalit, citlivý psí čich ale ano.

Autoři práce chtějí v nadějném výzkumu pokračovat, nyní se zaměří na to, zda je tento zatím neidentifikovaný pach přítomný až v okamžiku záchvatu, anebo i před ním. Pokud by se objevoval už před záchvatem, znamenalo by to, že psi jsou schopní předvídat jeho příchod.

Deník Guardian přinesl rozhovor s mluvčí neziskové organizace Epilepsy Action, která uvedla, že řada nemocných se už na své psy spoléhá. Sice neví, jam moc přesní psi jsou ani jaký smysl využívají, ale ví určitě, že to funguje: „Netušíme, jak to psi dělají. Proto je tento výzkum nesmírně zajímavý a mohl by se stát dalším krokem pro naše pochopení toho, jak by psi mohli ještě lépe pomáhat lidem s epilepsií.“

Psi jsou díky dlouhému soužití s člověkem a desítky tisíc let trvající adaptaci velmi dobrými pozorovateli lidského chování i projevů, které pro ně nejsou normální. Díky tomu dnes pomáhají nejen lidem s poruchami zraku, ale například také autistům.