Nejvíc mrtvých bude v Evropě v Británii, v Česku pandemie vyvrcholí o Velikonocích, odhaduje americký model

Americký The Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) sídlící v Seattlu vytvořil model, který předpovídá, jak se bude pandemie nového koronaviru vyvíjet v jednotlivých zemích světa. Vědci vidí situaci složitou zejména ve Velké Británii, kde by do srpna mělo zemřít na nemoc COVID-19 asi 66 tisíc lidí –⁠ jedná se tedy asi o 40 procent všech úmrtí v Evropě. Pro Českou republiku vědci predikují asi čtyři stovky mrtvých.

Model vychází z dat jednotlivých zemí o jejich úmrtnosti, současně sleduje kapacitu jednotlivých zdravotních systémů a přihlíží také k omezením, která národní vlády zavedly proti šíření nemoci. Nedívá se příliš dopředu, sleduje jen tuto vlnu epidemie.

Pro Českou republiku jsou jeho predikce pozitivní, byť se značně liší podle různých variant vývoje situace. Co se týká počtu lidí, kteří na COVID-19 zemřou, tak by se (podle amerických propočtů) mělo do srpna nejpravděpodobněji jednat o 411 osob. Model ovšem připouští nejistotu mezi 128 a 1347 lidmi.

Nejhorším dnem by z tohoto pohledu mělo být Velikonoční pondělí, kdy tento den může zemřít mezi 4 a 106 lidmi –⁠ model předvídá 21 úmrtí.

Po Velikonocích by se ale už měla situace výrazně zlepšovat a ke konci dubna by již nových úmrtí mělo přibývat jen minimálně. Americký propočet počítá s tím, že opatření omezující osobní styk budou podobná jako v současné době.

Problém v Británii

Z evropských zemí v propočtech vychází nejhorší situace ve Velké Británii, deník Guardian upozorňuje, že podle analytiků je hlavní příčinou jen pomalé omezování společenského života. Příslušná opatření byla zavedena až 23. března, kdy už ale připravil nový koronavirus v Británii o život nejméně 54 osob.

Ve Spojeném království také kvůli zpoždění těchto opatření vlna nákazy vyvrcholí později než v jiných evropských zemích –⁠ až v polovině dubna. To bude země potřebovat asi 102 tisíc lůžek v nemocnicích, ale k dispozici jich bude mít pouze 18 tisíc. České republice tento scénář, kdy nemocnice nebudou mít dostatek lůžek, podle analýzy IHME nehrozí:

Zbytek Evropy

Pokud země správně hlásí čísla, pak by ve Španělsku měl koronavirus připravit o život do srpna 19 209 osob, v Itálii 20 300 a ve Francii 15 058 lidí. Německo může čekat do začátku srpna 8802 úmrtí na COVID-19, Slovensko 251. Švédsku, které se zavedením přísnějších opatření dlouho váhalo, hrozí asi 4000 úmrtí, při horším vývoji téměř 10 tisíc –⁠ bude se ale také na rozdíl od předchozích zemí potýkat s nedostatkem lůžek v nemocnicích, a to zejména ke konci dubna.

Model vytvořený na Washingtonské univerzitě, na který se odkazoval ve středu 8. dubna také americký prezident Donald Trump, je denně aktualizován podle nejnovějších dat. Poslední větší úprava modelu snížila odhad úmrtí ve Spojených státech z 93 500 na 61 800 do začátku června.