Kamenný kruh u Stonehenge byl recyklovaný. Původně stály kameny ve Walesu, naznačuje výzkum

Pozůstatky starověké památky v západním Walesu naznačují, že kameny, které stály na tomto místě, mohly být rozebrány a později použity k vybudování slavného kamenného kruhu ve Stonehenge. Důkazy přinesla nová studie.

Některé z obřích kamenů, které tvoří monumentální Stonehenge, byly už předtím použité ve starší podobné stavbě na jihozápadě Walesu – od Stonehenge je vzdálená 280 kilometrů.
Podle autorů výzkumu z University College London (UCL) existují mezi oběma neolitickými stavbami překvapivé shody. Kamenný kruh Stonehenge byl postavený asi před pěti tisíci lety, velšský monument Waun Mawn je ještě starší.

  • Velšský kněz Geoffrey of Monmouth popsal ve dvanáctém století jako první vyprávění o čaroději Merlinovi.  
  • Ten měl vést výpravu do Irska, která se tam zmocnila kouzelného kamenného kruhu jménem „Tanec obrů“ - pak ho čaroděj nechal postavit znovu v Anglii.
  • Přestože je Geoffrey z Monmouthu považovám za historicky nespolehlivého, tato legenda může zahrnovat jádro prehistorické vzpomínky.

Vědci tvrdí, že slavné modré a šedé kameny, které stojí ve stonehengeském kruhu, u nichž bylo již dříve prokázáno, že byly vyrobené ve Walesu, mohly být přesunuty do Stonehenge, když celá kultura jejich tvůrců migrovala po Anglii.

Studie vyšla v odborném časopise Antiquity a vysvětluje, proč byly obří monolity přesunuty tak daleko, když většina podobných kamenných kruhů z té doby byla postavena poblíž lomů, kde vznikly.

Záhada z Walesu

Waun Mawn je jedním z nejstarších kamenných kruhů v Británii a třetím největším v zemi. Jeho okolí bylo důležitou a hustě osídlenou oblastí, a to až do roku 3000 př. n. l., kdy zde nečekaně a náhle lidská činnost mizí. „Jako by se prostě vypařili. Možná odsud většina lidí migrovala a brala si s sebou i své kameny – symboly své rodové identity,“ uvedl archeolog Mike Parker Pearson z UCL. Zdá se tedy, že Stonehenge byl vlastně recyklovaná stavba, kterou její tvůrci jen přesunuli o stovky kilometrů – a později ji doplňovali a vylepšovali.

Vizualizace pravěké podoby Stonehenge
Zdroj: ČTK

Vědci odhadují, že ve Stonehenge mohlo být recyklováno mnohem víc kamenů z jiných částí Walesu – Waun Mawn v hrabství Pembrokeshire zřejmě nebyl jedinou památkou, která se přestěhovala a byla znovu využita. „Možná jich je v Preseli víc a čekají, až je někdo najde. Kdo ví? Někdo bude mít třeba to štěstí a najde je,“ řekl Pearson.

Co prozradil výzkum

Z datování dřevěného uhlí a usazenin z děr, kde kameny na velšské lokalitě původně stály, vyplývá, že tam kamenný kruh vznikl zhruba 400 let před Stonehenge. A je možné, že stavitelé použili nejen materiál z Waun Mawn, ale i jeho architekturu.

Waun Mawn má totiž průměr 110 metrů – stejně jako příkop, který obklopuje Stonehenge. Obě stavby také byly orientovány s ohledem na letní slunovrat: při letním slunovratu je osa kruhu orientována na východ slunce. Právě proto se ve Stonehenge každým rokem během slunovratu konají velké oslavy.

Vědci ale kromě orientace přišli u kruhu v Waun Mawn na další pozoruhodnou věc: odkryli řadu zasypaných děr, které kopírují obrys kruhu a jejich tvar velmi dobře odpovídá tvarům modrých kamenů ve Stonehenge. Jeden z nich má dokonce otisk, který odpovídá neobvyklému průřezu modrého kamene ze Stonehenge „jako klíč v zámku“, uvedli archeologové. Mike Parker Pearson řekl listu Guardian: „Zabývám se výzkumem Stonehenge už dvacet let a tohle je opravdu ta nejzajímavější věc, jakou jsme kdy našli.“