Filozof Bělohradský: Itálie může eurozónu opustit, není to populismus

Itálie může eurozónu opustit, není to populismus, říká filozof Bělohradský (zdroj: ČT24)

Nová italská vláda by si snadno vysloužila nálepku populistická. Co to vlastně populismus je, a musí být nutně nebezpečný? Nad tím se v Interview ČT24 zamýšlel filozof a sociolog Václav Bělohradský, který v Itálii dlouhá léta žil a pracoval. Podle něj je vítězství a vláda „populistických“ stran v Itálii pozitivní.

Podle Bělohradského není důvod mít strach z toho, že v Itálii sestavily vládu strany s populistickou rétorikou. „Naopak, myslím, že to je zajímavý, pozitivní vývoj, protože k nějaké změně muselo dojít,“ řekl v Interview ČT24 Václav Bělohradský.

Populismus přitom podle něj není na škodu. „Považuji všechno, co se v demokracii děje, za dobré. Populismus je politický fakt, je to jedna z událostí v politickém systému, je to změna. Změna je pozitivní a nemusíme se jí bát. Čínský znak pro změnu je současně krize a naděje zároveň,“ řekl filozof.

Paniku však podle něj vyvolává proto, že na status quo je vázána celá řada privilegií a výhod a celá řada společenských tříd, svázaných s dosavadní situací. „Slovo populismus dnes znamená to, že jakýkoliv program, nebo politický projekt, který je v rozporu s liberálně-demokratickým establishmentem, a do něj počítám i akademický establishment s celou tou sítí výhod a privilegií, je označen za populistický,“ zamyslel se Bělohradský.

„Katechismy, ty kodexy a paradigmata už nikdo nebere vážně, nejsou schopny popsat to, co vidíme kolem nás, proto začala vznikat postkatechistická hnutí,“ dodal.

Přitom si ale nemyslí, že by se v Itálii utvořila vláda populistů. „To slovo bych v tomto kontextu ani nepoužil, je strašně zavádějící. Je to vláda nesystémové změny,“ řekl Bělohradský. 

Demagogii v programu italských vládních hnutí ale sám připustil. „Třeba jeden z bodů programu, který je demagogický, je zrušit doživotní rentu, kterou v Itálii dostane poslanec poté, co přestane být poslancem. Ta renta je poměrně vysoká. Ti, co nenáviděli politickou třídu, to vždycky citovali. Je v tom jejich programu tedy i kus odporu k politické třídě, která byla profesionalizovaná, měla daleko k lidu. To je nebezpečné, příliš zdůrazňují to, že politika jako taková, v rukou profesionálů, je korupce,“ řekl.

Itálie může odejít z eurozóny

A nelíbí se mu například reakce na diskuze ohledně možného odchodu Itálie z eurozóny. „Je to legitimní návrh řešení, proč máme nazývat populistické to, že to někdo navrhne. Přitom je takové zděšení, že to někdo chce,“ řekl Bělohradský.

„Euro je politický projekt, kterým se měl zajistit definitivní mír v Evropě. Ale ono to někdy funguje naopak, čím víc jednoty, tím míň integrace. Když se otec rodiny rozhodne, že chce rodinu příliš sjednotit, všichni musíme jezdit na stejné prázdniny, tak se děti vzbouří. Můžeme žít vedle sebe, ale ne všichni v jedné kůži,“ použil přirovnání filozof.

„Euro může zkrachovat, zkrachovat částečně, a je to tak přirozené. Zrodilo se ze strachu z Německa, ze sjednoceného Německa, které bylo příliš velké. A nyní přežívá ze strachu, že když z eurozóny někdo odejde, tak se euro zhroutí,“ dodal.