SPO k tématu Zdravotnictví

Pacient je pro nás na prvním místě. Finance musí být využívány účelně a v jeho prospěch. Zvyšování spoluúčasti pacientů je nepřijatelné

Budeme prosazovat solidární všeobecné zdravotní pojištění zahrnující standardní postupy zdravotní péče s možností připojištění k tzv. nadstandardům. Klíčovým problémem je dotvořit definici standardu, plně hrazeného ze zdrav. pojištění, jehož součástí by byly u běžných onemocnění léky s ukončenou patentovou ochranou (generika). Další zvyšování spoluúčasti pacientů pokládáme za nepřijatelné.

Podpoříme přípravu nového zákona o zdrav. pojišťovnách. Zákonnou úpravou by se měla zvýšit jejich odpovědnost, přičemž stát získá větší roli při jejich kontrole. Doporučíme postupně zredukovat počet zdravotních pojišťoven na dvě až tři.

Podpoříme také zvýšení efektivity lékové politiky, striktně budeme prosazovat registraci jen těch léků, u nichž jsou vědecky prokazatelné účinky. Budeme prosazovat uzákonění soutěže o ceny léků se stejnou účinnou látkou, přičemž ministerstvo bude vydávat pozitivní lékové listy s těmito vysoutěženými generickými léky. Ty bude hradit plně zdrav. pojišťovna.