SPO k tématu Zahraniční politika

Požadujeme a prosazujeme emancipovanou zahraniční politiku s daleko aktivnějším přístupem k otázkám našich národních zájmů

Zahraniční politika naší země vyžaduje v návaznosti na novou situaci na světové politické scéně, zejména v Evropě, změnu.

Evropská unie dospěla do stavu, kdy ztratila schopnost plnit své základní funkce – zajištění bezpečnosti občanů, vyrovnávání rozdílů v ekonomické výkonnosti, demokratický přístup a snížení byrokracie.

Prosazujeme, aby každý občan České republiky měl právo se k těmto zásadním otázkám, které ovlivňují jeho život, vyjádřit formou referenda.

Budeme prosazovat plán soustavy politických a ekonomických kroků v reakci na postupnou ztrátu funkčnosti EU, který pojímáme jako odpoutání se od EU a následné prohloubení spolupráce v rámci zemí V4.

Prosazujeme kooperaci před konfrontací, mezinárodní právo před jednostranným použitím síly či jejím vyhrožováním, dialog před sankcemi.

Největší hrozbou je náboženský radikalismus a jeho projev otevřeného terorismu. Zasadíme se o zastavení jeho vstupu na území České republiky všemi prostředky včetně ostrahy státních hranic.