SPD k tématu Zahraniční politika

Zahraniční politika podle SPD bude na principu svrchovanosti, samostatnosti a vzájemné výhodnosti vztahů. Chceme suverénní zemi!

Chceme, aby ČR byla prosperující a bezpečnou zemí prosperujících a svobodných občanů. Budeme budovat vztahy se zahraničím na základě vzájemné výhodnosti a rovnosti. Odmítáme podřízenost a servilnost vůči jakékoliv mocnosti. Lisabonskou smlouvou došlo k zásadní změně EU a Česká republika ztratila svéprávnost. To nechceme! Odmítáme EURO, další nástroj ovládnutí české ekonomiky zahraničními bankami. Evropská komise rozpoutala nezvladatelnou migrační krizi, která přinesla do Evropy nebývalou vlnu kriminality, brutálního násilí na ženách a islámského terorismu.

EU selhala v zajištění základních potřeb občanů EU, tj. rozvoje životní úrovně a bezpečnosti. Občané ČR proto mají nezadatelné právo se v referendu vyjádřit, zda v takové Unii ještě chtějí být. Vidíme budoucnost bezpečné střední Evropy v úzké spolupráci Visegrádské 4 s okolními státy jako spolupráci svobodných a rovnoprávných států.