Realisté k tématu Školství, sport, věda a mládež

Děti potřebují kvalitní vzdělání, pedagogové ohodnocení a prestiž, vzdělávací systém pružnost reakce na měnící se svět kolem nás

Svět je v pohybu, denně se objeví tisíce novinek v různých oborech. Na ně musí být děti připraveny, změn se nesmí bát, ale musí je brát jako výzvu, kterou je dobré využít. K tomu je potřeba kvalitní vzdělávací systém naplněný kvalitními pedagogy, kteří budou zárukou kvalitní výuky. Věda a výzkum musí být jednou z priorit, protože tyto investice jsou klíčové proto, abychom byli moderní znalostní ekonomikou, nikoli zemí montoven a levné práce.

Klíčová opatření:

Je potřebné navýšit průměrný plat učitelů na ZŠ a SŠ na 40 000 Kč měsíčně, dát ředitelům škol volnost v rozdělování odměn podle toho, jak kvalitní práci učitel odvádí. Je třeba vytvořit funkční kariérní systém.

Je potřebné minimalizovat škody vzniklé inkluzí a tam, kde je to funkční, uvést vše do původního stavu.

Dotace by měly směřovat ne do podpory bohatých firem, ale do oblasti vědy a výzkumu. Posílení vědecko-výzkumných projektů pomůže držet naší zemi krok s rychle se měnícím světem a také vytvářet nové pracovní příležitosti.