APB k tématu Zahraniční politika

Zabezpečíme rozumnou spolupráci s EU a ostatními zeměmi. Základním cílem české zahraniční politiky je zajištění bezpečnosti a prosperity ČR a jejich občanů.

Zabezpečíme rozumnou spolupráci s EU a ostatními zeměmi. ČR musí ve světě obstát, zajistit svoji bezpečnost, udržet konkurenceschopnost a zachovat si tak svůj vliv. Základním cílem české zahraniční politiky je zajištění bezpečnosti a prosperity ČR a jejích občanů, posilování obranné spolupráce s NATO, aktivní zapojení do mezinárodních misí a operací i rozvoj regionální bezpečnostní spolupráce s důrazem na Polsko a Německo. Základním pilířem bezpečnosti zůstává schopnost vlastních bezpečnostních složek čelit aktuálním hrozbám či útokům, je nutná i bilaterální spolupráce s klíčovými strategickými partnery a systém kolektivní obrany NATO. Současné bezpečnostní prostředí je vysoce nestabilní, charakteristické dynamickými změnami a objevujícími se novými hrozbami. Konflikty daleko za hranicemi Evropy mohou mít nově dopad na bezpečnost ČR. Kolabující státy přispívají k ilegální migraci a rostoucímu terorismu, který spolu s kybernetickými útoky a hybridním způsobem války patří k hlavním hrozbám současnosti. Stabilita a prosperita Afriky je proto jedním z klíčových faktorů pro zajištění bezpečnosti a stability ČR a EU (migrace, terorismus).