ANO k tématu Zahraniční politika

Naše zahraniční politika musí být proaktivní, účinně prosazovat české zájmy a být srozumitelná našim občanům i zahraničním partnerům

– Prioritním zájmem naší země je pevné ukotvení ČR v akceschopné EU.
– V případě, že se eurozóna v následujícím volebním období významně nereformuje, nebudeme euro přijímat.
– V rámci EU budeme usilovat o vytváření nových aliancí, nad rámec formátu V4 a zaměříme naši aktivní spolupráci i v rámci NATO na klíčové země v otázkách bezp.
– Budeme podporovat posílení obchod. a bezp. spolupráce s USA.
– V rámci EU budeme usilovat o přípravu její nové strategie pro vztahy s Ruskem.
– Podporujeme posílení stability zemí západního Balkánu a jejich postupnou integraci do EU.
– V dalším rozvoji obchod. a hosp. vztahů s Čínou budeme klást důraz na respektování pravidel mezinárodního obchodu.
– Budeme i nadále podporovat Ukrajinu a další země Východního partnerství EU.
– Rozhodnutí o přijímání uprchlíků musí zůstat v kompetenci jednotlivých států.
– Česká i evropská zahraniční politika musí usilovat o řešení migrační krize prostřednictvím omezování migračních toků již v zemích původu.