Žákyně žaluje školu v Českém Těšíně kvůli nošení roušky. Ohrožuje to prý její zdraví

Osmiletá dívka v zastoupení rodičů podala proti základní škole v Českém Těšíně žalobu kvůli povinnosti nosit roušku. Její zákonní zástupci s celodenním používáním ochranné pomůcky nesouhlasí. Podle nich to ohrožuje její zdraví. Případem se bude zabývat Krajský soud v Ostravě.

Ještě v listopadu to vypadalo, že se rodiče se školou na používání ochranných pomůcek dohodnou, v lednu ale přišla žaloba. „Dne 21. ledna jsem zjistil, že byla na právnickou osobu, naši školu, podaná žaloba. Už jsme všichni vážně vyčerpaní a do toho ještě přišla taková rána, že je na školu podána žaloba,“ postěžoval si ředitel ZŠ Český Těšín Michal Nešporek.

Problémy, které nošení roušky jejich dceři působí, popsali rodiče v nesouhlasu, který zaslali řediteli.

Déletrvající nošení roušky ztěžuje dýchání, může způsobit hypoventilaci, snížení saturace kyslíkem a zvýšení tepové frekvence.
Rodiče žákyně ZŠ Masarykova
Český Těšín

Krajním řešením je zamezení vstupu do školy

Vzdělávací organizace Masarykova sdružuje celkem tři základní školy, do kterých chodí 570 žáků. Problémy s povinným nošením roušek mají rodiče tří z nich. „Vidíme, že se roušky nosí v celém světě. Já sám mám řadu kritických názorů na to, jak vláda postupuje. Na druhou stranu ta rouška je minimum, co můžeme každý udělat,“ řekl advokát Patr Kausta.

Ředitel školy se o celé situaci radil se zástupci ministerstva školství. Krajní řešení je podle nich při nedodržování nařízení zamezení vstupu.

Povinnost nošení roušek vyplývá z mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 7. prosince 2020. Ředitel školy není oprávněn udělit z této povinnosti pro žáky výjimky.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žaloba byla podána přímo jménem nezletilé žákyně v zastoupení rodičů. Podle některých advokátů o ní možná bude muset rozhodovat i opatrovnický soud. „Takovýto úkon by měl schválit opatrovnický soud, protože je to vážná věc. Pověření advokáta je věc, která je spojena s odměnou advokáta, to znamená klientem je v tuto chvíli ta nezletilá,“ vysvětlil advokát Kausta.

Krajský soud v Ostravě žalobu rozdělil na dvě. Jedna směřuje na základní školu, druhá přímo na ministerstvo zdravotnictví.