Ze sudů na skládce u Litvínova unikal nebezpečný odpad. Hejtman svolal bezpečnostní radu

Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) rozhodla o omezení provozu skládky Celio u Litvínova na Mostecku. Důvodem je hrozba bezprostředního závažného dopadu na životní prostředí kvůli nesprávnému skladování látky styren v sudech. Jeho nebezpečnost spočívá ve vysoké hořlavosti, informoval mluvčí ČIŽP Jiří Ovečka. Hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller (ANO) kvůli tomu svolal bezpečnostní radu kraje.

Skládku provozuje společnost Purum Kraft. Její mluvčí Klára Kobzová řekla, že firma se situací zabývá a připravuje k věci tiskové prohlášení, které zveřejní na začátku příštího týdne. Bezpečnostní rada kraje zasedala ve středu. „Svolali jsme radu kvůli tomu, aby se začala věc ihned řešit, aby se nestalo, že by s odpadem ještě někdo manipuloval. Musí se zabezpečit tak, aby v případě požáru se nerozšířil na další části skládky. Odbor životního prostředí bude rozhodovat, co se skládkou dál,“ řekl hejtman Schiller.

Inspektoři provedli na konci července neohlášenou kontrolu skládky v Celiu, kde v minulosti opakovaně hořelo. Na skládce nebezpečných odpadů našli sudy s obsahem styrenových smol. Na hraně navážky o délce minimálně sedmdesát metrů bylo umístěno několik vrstev sudů na sobě (nejméně tři), na přilehlé straně další podélně uložené sudy. Inspekce předpokládá, že provozovatel umisťoval sudy v několika řadách a zároveň vrstvách na sobě.

Odborníci odebrali v přítomnosti hasičů z několika sudů vzorky unikajících kapalin. „V odebraných vzorcích byla potvrzena vysoká koncentrace styrenu. Podrobnější analýzy dosud nejsou dokončeny,“ uvedl Ovečka. Provozovatel zařízení inspekci řekl, že jde o odpady z uskutečňované státní zakázky, která se týká skládky Nelahozeves Kaučuk společnosti Unipetrol.

Na skládku přijali tisíce tun nebezpečného odpadu

Inspekce životního prostředí zjistila, že na skládku u Litvínova bylo přijato od září 2019 do června 2020 značné množství těchto nebezpečných odpadů, v řádu jednotek tisíců tun. „Přijaté odpady však měly být podrobeny úpravě a následovat měla termická likvidace ve zcela jiném zařízení, mimo areál společnosti Celio,“ uvedl mluvčí. Inspekce tak kvůli závažnému porušení provozního řádu skládky a nebezpečí závažného nepříznivého dopadu na životní prostředí rozhodla o omezení provozu skládky a o nezbytných opatřeních, která mají zajistit bezpečnost provozu a omezit příjem odpadů na tuto skládku.

Krajský úřad v nejbližších dnech určí provozovateli opatření ke snížení rizika vzniku požáru na skládce komunálního odpadu, která je v těsné blízkosti skládky nebezpečného odpadu. Opatření bude podle mluvčího kraje Martina Volfa spočívat zejména v omezení aktivní plochy skládky komunálního odpadu na nezbytné minimum. Provozovatel bude muset bezpečně odstranit nelegálně uložený odpad a zneškodnit ho v souladu s předpisy.

Na skládku Celio u Litvínova museli v minulosti kvůli požárům opakovaně vyjíždět hasiči. Naposledy zasahovali v březnu 2020, kdy začal hořet drcený odpad pod střechou. Halu s linkou na drcení odpadu bylo nutné hasit i v roce 2018, kdy plameny způsobily stomilionovou škodu. Provozovatel také dostal od inspekce v roce 2019 pokutu za to, že nepřekryl nebezpečný azbest a překročil kapacitu překladiště.

Požár haly na skládce firmy Celio v roce 2018
Zdroj: Vojtěch Hájek/ČTK