Univerzita Palackého prohlásila smlouvy zaměstnanců ústavu CATRIN za neplatné. Chybí podpis děkana

Zaměstnanci nově vznikajícího vysokoškolského ústavu Univerzity Palackého CATRIN (Czech Advanced Technology and Research Institute) řeší problémy se smlouvami. Nepodepsal je děkan přírodovědecké fakulty a jsou proto podle univerzity neplatné. Ústav, který spojuje dvě výzkumná centra této fakulty, měl být v provozu od prvního ledna. Nestalo se tak a i kvůli tomu rezignoval rektor univerzity Jaroslav Miller.

Na konci minulého roku podepsalo nové smlouvy víc než dvě stě pracovníků, kteří měli přejít od 1. ledna z přírodovědecké fakulty do nové zřízeného vysokoškolského ústavu. Teď ale univerzita považuje smlouvy za neplatné. 

Informaci dostali od statutárního zástupce rektora Víta Zouhara dotčení zaměstnanci hromadným mailem 22. ledna, tedy 22 dní po nabytí platnosti dohod. Stanovisko vyplynulo o den dříve z jednání vedení univerzity s děkany všech fakult. „Univerzita se rozhodla jednostranně prohlásit tyto smlouvy za neplatné, aniž by se zaměstnanci vůbec jednala a navíc ještě tři týdny se zpětnou účinností,“ řekl vědecký pracovník a předseda odborové organizace CATRIN Jakub Navařík.

Podle odborů ústavu zaměstnavatele zastupuje rektor

„Vedení univerzity a děkani se přiklonili k rozboru právního oddělení Univerzity Palackého. To považuje trojstranné dohody o změně pracovní smlouvy zaměstnanců přírodovědecké fakulty a přechod zaměstnanců do Vysokoškolského ústavu CATRIN za neplatné. Důvodem je chybějící podpis děkana Přírodovědecké Fakulty Univerzity Palackého,“ uvedla mluvčí univerzity Gabriela Sýkorová Dvorníková. Dodala, že podle zákona o vysokých školách mají orgány fakulty právo rozhodovat nebo jednat za veřejnou vysokou školu ve věcech pracovněprávních vztahů týkajících se fakulty.

Odborová organizace z CATRIN však argumentuje svými externími posudky, podle kterých jsou uzavřené dohody platné, protože zaměstnavatele zastupuje rektor, ve stanovisku ji podporují i někteří členové Správní rady Univerzity Palackého. Podle Jakuba Navaříka je nepřijatelné, aby zaměstnanci byli zaměstnavatelem vtaženi do sporu o kompetence rektora a děkana a aby univerzita nerespektovala jejich rozhodnutí o tom, kde chtějí pracovat. „Nyní je situace velmi chaotická a ani odborová organizace není schopna zaměstnance uklidnit a jejich postup koordinovat,“ doplnil Navařík.

Zaměstnanci podávají výpovědi, zvažují žaloby

Někteří zaměstnanci podávají výpovědi nebo se rozhodují řešit problém žalobou. Za zaměstnance se opakovaně postavila i správní rada Univerzity Palackého, která nabádá vedení školy k převodu pracovníků z přírodovědecké fakulty na nový ústav co nejdříve. Ideálně do konce ledna. Zástupci odborů ale pochybují, že by se vše podařilo do neděle stihnout.

V polovině prosince rezignoval kvůli obstrukcím souvisejícím se vznikem nového vysokoškolského ústavu rektor Univerzity Paleckého Jaroslav Miller. „Mé rozhodnutí je rovněž výrazem protestu vůči způsobům chování, které se na univerzitě poslední dva roky dějí a jež mají charakter veřejného dehonestování nepohodlných lidí, udávání projektů, trestních oznámení, šikany a vyhrožování, cíleného ničení profesních kariér významných vědců a jejich vynucených odchodů,“ uvedl po své rezignaci rektor.

Fakulta se kvůli ústavu obrátila na soud

Vysokoškolský ústav CATRIN, jehož statut schválil Akademický senát UP loni v červnu, přebírá pod svá křídla dvě výzkumná centra přírodovědecké fakulty, Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) společně s Centrem regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum a část Ústavu molekulární a translační medicíny, který je součástí lékařské fakulty.

Od počátku se proti ústavu staví vedení přírodovědecké fakulty. Poukazuje na to, že jeho vznik je na úkor fakulty, především s ohledem na vyvedení majetku, projektů a zaměstnanců spojených s vědeckými centry. Fakulta se kvůli tomu obrátila také na soud a podala i návrh na odvolání rektora. Část její správní žaloby již dříve odmítl krajský soud, fakulta poté podala kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu.