Na jižní Moravě zaútočil kůrovec

Veverské Knínice - Lesníci se začínají obávat milionových škod, které by na stromech mohl způsobit kůrovec - malý brouček, který se provrtá dovnitř stromu, vyžere lýko pod kůrou, strom uschne a kůrovec se přesune na strom vedlejší. Nejvíce ohroženy jsou smrkové lesy. Na jižní Moravě se už objevují první zničené části lesů. Čas, kdy kůrovec zaútočil, překvapil správce mnoha lesů.

Na některých místech letos kůrovec zaútočil o měsíc dříve, než bývá obvyklé. Správce lesů Veverské Knínice Jan Hutka připomněl známé pravidlo, které říká, že když panují celý týden mrazy kolem -20 °C, kůrovec se neobjeví. Letos ale toto lidové pravidlo vyvrátil.

Ředitel Krajského ředitelství Brno Lesů ČR Miroslav Svoboda informoval, že klimatické události, jako byly například vichřice Kyril nebo Ema, měly za následek nárůst hmoty, která je atraktivní právě pro kůrovce. Ve Veverských Knínicích museli lesníci zasažené stromy vykácet. Přesto se obávají, že nástup tisíců kůrovců tím nezastavili.

Jan Hutka upozornil, že poslední tři roky bylo sucho, stromy mají málo smůly a tak se nemohou bránit. Vždy navíc nepomáhají ani feromonové lapače. V krajním případě tak hrozí i to nejhorší - smrky z některých částí republiky úplně zmizí.