K soudu míří první žaloby, které nesouhlasí s těžbou štěrkopísku na Hodonínsku

Některé obce spolu s Jihomoravským krajem podaly ke Krajskému soudu v Brně žalobu na rozhodnutí báňského úřadu o stanovení dobývacího prostoru štěrkopísku u Moravského Písku. Bojí se, že by těžba a činnosti s ní spojené mohly způsobit znečištění a nevratné poškození blízkého zdroje pitné vody pro více než sto tisíc lidí.

Báňský úřad loni stanovil dobývací prostor a zamítl námitky obcí i kraje. Firma České štěrkopísky si tak může podat žádost o samotnou těžbu, kterou báňský úřad znovu posoudí.

„Žalobu jsem odeslala soudu. Máme tři hlavní pilíře. Jeden spočívá v tom, že stanovisko EIA (posouzení vlivu na životní prostředí) je z roku 2015. Je tam odstup a nepřihlíží se k vývoji v čase a ke klimatickým změnám,“ řekla advokátka Jana Zwyrtek Hamplová. Ta zastupuje Hodonín, Kyjov, Veselí nad Moravou a Vlkoš, desítky dalších obcí žalobu podporují.

Podle Hamplové také báňský úřad bagatelizuje rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru. „Říká, že to není souhlas k těžbě. Stanovení prostoru je ale to samé, jako když se v územním plánu stanoví místo pro rodinné domy, takže mají všichni právo očekávat, že tam vzniknou. Nikdo neřekne, že domy nevzniknou, to by stát musel doplatit náhradu škody,“ uvedla.

Případ se může dostat až k Ústavnímu soudu

Za třetí důležitou věc považuje Hamplová ústavně-právní linii případu. Podle ní od roku 2015 platí, že jsou stanoviska včetně EIA závazná. „Znamená to, že tedy nerozhoduje báňský úřad, ale autoři těch stanovisek. Ztrácí se svobodné rozhodování úřadu i nezávislé rozhodování soudu, což jsou klíčové věci,“ vysvětlila advokátka. S věcí je odhodlaná jít až k Ústavnímu soudu.

„Místně příslušný soud dosud Český báňský úřad nepožádal o vyjádření k žádné žalobě proti rozhodnutí ve věci stanovení dobývacího prostoru Uherský Ostroh,“ reagoval mluvčí Báňského úřadu Bohuslav Machek na dotaz České televize k žalobě, podle kterého se tak k věci nelze konkrétněji vyjádřit.

Další žalobu podal podle krajského radního Víta Rajtšlégra (ČSSD) Jihomoravský kraj. Rajtšlégr uvedl, že těžba štěrkopísku je výrazným zásahem do lokality se zdrojem pitné vody, i když se těžaři snaží všechny přesvědčit o opaku. Stejného případu se týká i žaloba advokátní kancelář Frank Bold, která zastupuje další obce a Vodovody a kanalizace Hodonín.

Kvůli nesouhlasu obcí s těžbou vznikla i petice a v červnu se uskutečnil pochod za vodu, jehož cílem bylo vyjádřit nesouhlas s těžbou v místech, kde může ohrozit pitnou vodu. Zdroj pitné vody nazvaný Bzenec-komplex je na pomezí Moravského Písku na Hodonínsku v Jihomoravském kraji a Uherského Ostrohu na Uherskohradišťsku ve Zlínském kraji. Zásobuje přes sto tisíc lidí z Hodonínska i dalších okresů. Je to pátý největší zdroj v republice.