Hladina vody v okolí Turówa kolísá i po vybudování ochranné bariéry

Hladina spodních vod v okolí polského Dolu Turów se po dobudování bariéry zatím výrazně nezlepšila. Jak ČT řekla Česká geologická služba, hladina spodní vody v oblasti je rozkolísaná, jednotný trend jejího vývoje zatím nelze určit. Také v hlubších kolektorech na svém území nezaznamenala Česká republika zvýšení hladiny. Mírný nárůst pozoruje jen v jednom monitorovacím vrtu u bariéry, která má bránit odtoku vody z Česka při těžbě v polském dole.

„Koncem července jsme dostali data z polské strany a ukazuje se, že vývoj hladin podzemní vody je velmi rozkolísaný,“ říká ředitel České geologické služby Zdeněk Venera.

„Trend není jednotný. Některé vrty klesají pořád v řádu metrů za rok, a to v období od loňského dubna do letošního července,“ vysvětluje ředitel. Dodává, že v některých vrtech voda stoupá, v některých zase stagnuje.

„Zatím si to vysvětlujeme tak, že bariéra je postavená, ale její vliv se nedá zatím dobře popsat, neprojevuje se systematickým způsobem,“ dodává Venera. Stavbu Polsko dokončilo na konci června.

Roční pozorování

Podle ministerstva životního prostředí hladiny podzemní vody ve svrchních i v hlubších kolektorech na českém území klesají za poslední dva roky víceméně stejnou rychlostí. Prokazatelný nárůst hladin v hlubších kolektorech zatěsněných v Dole Turów zatím Česká republika ve svých monitorovacích vrtech nepozoruje.

Pohyby hladiny podzemních vod v okolí bariéry a dolu bude Česko pozorovat ještě rok. Pokud její množství nejpozději do 30. června 2023 ve vybraných vrtech nezačne stoupat či nepřestane klesat, nebude možné, aby těžba postoupila za hranici plánovanou Polskem pro rok 2023. V tomto případě by sousední země měla také přijmout další opatření typu prodloužení, dalšího zatěsnění nebo prohloubení bariéry.