Konec světa? A kdo je vítězem? GVUO odpovídá virtuálními výstavami

Galerie výtvarného umění v Ostravě (GVUO) patří k výstavním institucím, které nabízejí prohlídku svých výstav i v on-line prostoru. Sice nejen v době uzavření kvůli koronavirové krizi, ale právě v těchto časech mohou být takové aktivity dobrým způsobem, jak se zabavit i vzdělat. Procházet si na webu GVUO lze virtuálně šest výstav z let 2018 a 2019. Prezentují převážně současné umění.

Na výstavě Konec světa? Ekologický komiks se Rudolf Sikora věnoval ekologické problematice. „Náš čas se neuvěřitelně zkrátil, ekologickou situaci dnes pociťujeme jako velké celoplanetární memento – vykřičník, který se nad naší civilizací vznáší,“ říká Sikora.

Nová galerie v nové republice zní název expozice, která se věnovala vzniku ostravského Domu umění (který je sídlem GVUO). Jeho počátky jsou spojeny se jménem stavitele a sběratele umění Františka Jurečka a prvního ředitele galerie Aloise Sprušila. Tyto dvě osobnosti, ale také architekturu budovy nebo umělecké poklady z dob založení expozice připomněla.

Černá země? Mýtus a realita – ptala se a zároveň si odpovídala výstava zaměřená na zažitou reflexi Ostravska. Do první části názvu si vypůjčila stejnojmenný obraz Břetislava Bartoše z roku 1920, který se stal jakou demonstrativní vizí industriálního regionu. V druhé části tuto představu potvrzuje i s ní polemizuje, a to  prostřednictvím umělecké tvorby spojené s Ostravskem v letech 1918 až 1938.

Kdo je vítězem? Vystavená díla současných umělců, k nimž patří Vasil Artamonov, Tomáš Císařovský nebo Pavla Sceranková, nejsou dokumentací sportovních úspěchů. Zaobírají se spíše tématy trasy, ohraničené cesty, vymezeného času i emocionálními prožitky z hromadného sdílení sportovních událostí.

Na výstavě Spektrum představila GVUO podrobně vznik nového vizuálního jazyka galerie. „Věci se dějí postupně. Nenastane revoluce, když všechno zmizí a začne všechno znovu od začátku. Spíše jsme se na výstavě snažili ukázat, že to je cesta,“ vysvětlil grafický designér Robert V. Novák, který vizuální vyjadřování galerie změnil spolu se Zuzanou Burgrovou.

Výstava Diplomky 2018 přiblížila na tři desítky závěrečných prací studentů Fakulty umění Ostravské univerzity. „Z kategorie student umění se tak (mladý autor) dostane do kategorie emerging artist. Nejednomu diplomantovi se z těch nedozírných možností a očekávání podlomí nohy,“ připouštějí kurátoři. Zároveň podle nich může taková výstava naznačit, kdo je slibným autorem nebo kudy by se mohly ubírat tendence v současném umění. 

GVUO nabízí na svém webu sekci TOP 100 neboli sto nejvýznamnějších uměleckých děl ze sbírek galerie. Sekce Zisky je zase prezentací děl, která GVUO nakoupila od roku 2018.