Jdi na venkov! V Plzni ukazují, jak výtvarné umění „zneužívalo“ lidovou kulturu

Jdi na venkov! Vybízí názvem nová výstava v Západočeské galerii. Přibližuje lidovou kulturu a s ní související výtvarné umění od roku 1800 až do roku 1960. Zaměřuje se při tom na kulturu venkovského lidu, která v českém umění byla zásadnější než lidová kultura městského prostředí.

Pod pojem lidová kultura se podle kurátorů schová nesourodá směsice nejrůznějších projevů. Výstava kriticky sleduje především její vztah k výtvarnému umění v českých zemích a všímá si, jak bylo lidové kultury pod různými záminkami zneužíváno. Politické ovlivňování je znatelné už za Rakouska-Uherska a první republiky. 

„V té době vlastenecky smýšlející společnost hledala vlastní identitu. Chtěla se v rámci rakousko-uherského soustátí emancipovat, pro tyto aktivity byla lidová kultura velmi důležitá,“ vysvětluje ředitel Západočeské galerie Roman Musil.  

Vystaveny jsou i tendenční díla z padesátých a šedesátých let, která vznikala pod vlivem komunismu. „Byla to zvláštní doba, kdy byla lidová kultura jednak doslova zneužitá tehdejším režimem, ale zároveň se objevovaly první relativně kritické zmínky, jestli lidová kultura není už trošku vyprázdněná,“ přibližuje jeden z autorů výstavy Tomáš Winter. 

Lidová kultura na výstavě v Západočeské galerii (zdroj: ČT24)

Vedle děl známých výtvarníků, jako byli bratři Mánesové, Joža Uprka, Josef Čapek nebo Emil Filla, je k vidění i tvorba současných umělců, kteří se odvolávají na lidovou kulturu. Obrazy, kresby a sochy doplňují fotografie, film a také modely chalup, vyrobené koncem devatenáctého století. 

Na venkov se návštěvníci ve výstavní síni Masné krámy mohou vydat až do 12. května.  Doprovodný program zve na tvůrčí dílny nebo na přednášky o lidových písních na Plzeňsku a Chodsku.