Volný pohyb služeb má pomoct i české ekonomice

Praha - Vláda dnes schválila návrh zákona o volném pohybu služeb, který do českého práva přenáší evropskou směrnici o službách. Podle ministerstva průmyslu a obchodu zejména malým a středním podnikům zjednoduší podnikání ve všech zemích EU i na domácím trhu. Pro provozování služeb v zahraničí by totiž měl stačit jen souhlas Česka.

Ministr pro evropské záležitosti Alexandr Vondra zdůrazňuje, že zákon schválený vládou má do českého právního řádu zavést jeden z nejdůležitějších legislativních aktů EU, kterým je právě směrnice o volném pohybu služeb. „Byla to jedna z vlajkových lodí České republiky, úsilí o liberalizaci na trhu se službami v Evropské unii, a jsem rád, že vláda tento návrh odesílá k projednání do parlamentu,“ uvedl Vondra.

Zákon o volném pohybu služeb umožní hlavně dočasné poskytování služeb v jiných zemích unie pouze na základě povolení mateřské země. Nebude tedy třeba dalších povolení v cizině. Mimo jiné také rozšiřuje platnost tzv. tichého souhlasu úřadů. To znamená, že pokud se úřad ve stanovené lhůtě k žádosti podnikatele nevyjádří, považuje se jeho mlčení za souhlas.

Reportáž Marie Korseltové (zdroj: ČT24)

Tisíce nových pracovních míst

Podle odhadů ministerstva průmyslu a obchodu by zavedení směrnice mělo zvýšit tržby exportu o víc než 12 miliard korun a vytvořit přes 18 tisíc pracovních míst. Novinku uvítají hlavně příhraniční podnikatelé, kterým přibudou zákazníci z druhé strany hranice.

Návrh nyní čeká hlasování v poslanecké sněmovně. Do českého práva má být směrnice zavedena do konce letošního roku. Volný pohyb služeb je přitom jedním ze základních pilířů evropského jednotného trhu. Smyslem směrnice je, aby mohli podnikatelé nabízet své služby v ostatních zemích unie bez jakýchkoliv bariér.

Vydáno pod