Prioritou je rozvoj infrastruktury, zaznělo v předvolební debatě z Královéhradeckého kraje

Předvolební debata z Královéhradeckého kraje (zdroj: ČT24)

Ačkoliv současná krajská koalice sociálních demokratů a komunistů vydržela v Královéhradeckém kraji vládnout celé čtyřleté funkční období, obyvatele stále trápí zejména špatný stav silnic nižší třídy, nedobudované úseky dálnice D11 či absence strategických obchvatů v dopravou přetížených městech a obcích. Zdravotnictví v regionu zase pokulhává v nedostatku sester a lékařů a ožehavým tématem je stavba nemocnice v Náchodě, která se již dlouhou dobu odkládá. Těmto i dalším problémům kraje se věnovali hosté předvolební debaty od 20:00 na ČT24.

  • ANO: Klára Dostálová
  • ČSSD: Jiří Štěpán
  • KSČM: Otakar Ruml
  • TOP 09: Leoš Heger
  • KpKHK: Vladimír Derner
  • ODS: Martin Červíček
  • STAN+VČ: Martina Berdychová
  • SZPiráti: Martin Hanousek

V úvodu debaty měl každý z osmi diskutujících možnost vyjmenovat priority pro daný region, což vedlo k formulaci poměrně širokého spektra výzev, kterým Královehradecký kraj čelí a bude pravděpodobně čelit i v budoucnu.

Podle Martina Hanouska z koalice Pirátů a Strany zelených + Změny pro Královéhradecký kraj má kraj dva klíčové problémy, a těmi jsou stárnutí populace a hrozící nedostatek pitné vody. „Nejzásadnějšími tématy jsou proto, že nejdou řešit rychle,“ vysvětlil Hanousek.

Klára Dostálová z ANO 2011 klade důraz na evropské dotace a připravenost projektů na jednotlivé kompetence kraje. „Ráda bych zopakovala 25 miliard korun za období 2004-2013 a těch miliard se nabízí ještě daleko více,“ tvrdila Dostálová.

Pro Leoše Hegera z TOP 09 je velmi důležitým prvkem fungující vztah mezi úředníky a politiky. „Když je ten vztah dobrý, tak se mohou politici od úředníků naučit obrovské množství znalostí,“ mínil Heger.

Vladimír Derner z Koalice pro Královéhradecký kraj (KpKHK) vidí jako základ sestavení funkční koalice. „Ta musí stát na kvalifikovaných lidech, kterým jde o kraj a nikoliv o nějaké vedlejší zájmy,“ konstatoval Derner.

Martin Červíček z ODS zdůraznil, že vedle řady důležitých témat je nutné zajistit správně fungující vedení kraje. „Přál bych si, aby se vedení kraje nevyhýbalo problémům, prosazovalo je, bylo je schopné řešit a neslo za ně zodpovědnost,“ řekl Červíček.

Zástupkyně koalice Starostové a nezávislí (STAN) + Východočeši, Martina Berdychová, by se ráda zaměřila na případ dostavby náchodské nemocnice a též na revizi silnic druhé a třetí třídy, poněvadž podle jejích slov: „Jsme v novém plánovacím období a nesmí nám utéci ani koruna.“

Pro lídra kandidátky ČSSD Jiřího Štěpána je podstatnou věcí rekonstrukce nemocnic, stejně jako otázka personálního zabezpečení. „Kraj má velmi nízkou zaměstnanost. I do budoucna potřebujeme kvalifikované odborníky, kteří budou nejen ve zdravotnictví, ale i v průmyslu,“ poznamenal Štěpán.

Otakar Ruml z KSČM zase spatřuje významnou úlohu kraje v přípravě velkého množství projektových záměrů pro čerpání finančních prostředků z evropských fondů. „Toto naplnit bude rozhodující pro to, aby se kraj posunul dopředu,“ přiznal Ruml. 

D11? Životní zájem regionu

Velkým tématem pro region je rozvoj sítě dálnic a silnic 1. třídy. Řeč je tu hlavně o urychlení dostavby dálnice D11 Hradec Králové - Jaroměř a na ni navazující rychlostní komunikace R11 Jaroměř - Trutnov - státní hranice s Polskem. „Dálnice a silnice 1. třídy jsou základní páteří silničního dopravního systému. Z tohoto důvodu je naprosto životním zájmem kraje, aby tady byly. Pokud tu nebude tato páteřní síť, tato kostra, tak na ni nebude co navěšovat,“ shrnul Vladimír Derner z Koalice pro Královéhradecký kraj (KpKHK).

obrázek
Zdroj: ČT24

Na druhou stranu nelze opomenout ani silnice druhé a třetí třídy. Ty patří kraji. Podle Martina Červíčka z ODS zabírají 88 procent z celkové délky všech silnic na území kraje (jedná se o zhruba 3700 km). „Umožňují odklon dopravy i v nejzatíženějších úsecích,“ popsal Červíček jejich důležitost ve chvílích modernizace 'jedniček'. „Kraj nemůže čekat na to, až budou tyto silnice rozbité, ale měl by je koncepčně, plánovaně a systémově dávat do pořádku,“ dodal lídr kandidátky občanských demokratů.

„Pro kraj musí být stěžejní právě i rekonstrukce silnic druhých a třetích tříd,“ souhlasila Klára Dostálová, nominantka za hnutí ANO 2011. „Náš program myslí i na obce a místní komunikace,“ doplnila Dostálová.

Kraj jako mediátor

Na rozdíl od zmiňovaných komunikací nižší třídy je vlastníkem dálnic a „jedniček“ je stát, kraj zde tedy nemá přímý vliv. Přesto, jak potvrdila většina diskutujících, kraj může dát věci do pohybu pozitivním lobbingem směrem k ministerstvu dopravy a Ředitelství silnic a dálnic. 

Královéhradecký kraj
Zdroj: ČT24

Leoš Heger z TOP 09 nazval toto počínání „rozumným politickým tlakem“, jenž je na místě už jen proto, „že o té dálnici (D11) se mluví už od roku 1980, kdy se začala stavět její první pražská část,“ podotknul Heger.

Řečníci se též shodli, že role kraje jako hlavního komunikátora a prostředníka mezi státem a obcemi je nezastupitelná. Třeba při vyjednávání o odkupu problematických pozemků. „Kraj má blíže k obcím a ty zase k vlastníkům konkrétních pozemků, takže to jednání je určitě snadnější,“ uvedla Martina Berdychová (STAN + Východočeši).

A jak je to se zdroji na financování rozvoje regionální dopravní infrastruktury? Podle Otakara Rumla z KSČM je jich vícero. „Ty, které známe (např. Integrovaný regionální operační program, Operační program Přeshraniční spolupráce ČR - Polská republika, Státní fond rozvoje dopravní infrastruktury), využíváme beze zbytku, další se mohou objevit nebo je najdeme,“ prohlásil Ruml.  

Doprava v Náchodě
Zdroj: ČT24

Koalice Pirátů a Strany zelených + Změny pro Královéhradecký kraj volá po systémovějším řešení získávání prostředků sloužících k modernizaci krajských silnic. „Evropské zdroje jednou vyschnou. Financování by tedy mělo být zajištěno i z alokace daní i podílem z mýtného,“ navrhnul Martin Hanousek, zástupce této koalice.

Problematiku mýtného zmínil i Jiří Štěpán, kandidát na hejtmana z řad ČSSD. „Královéhradecký kraj je díky napojení na Polsko přetížený především kamionovou dopravou. Pokud ministerstvo dopravy nepřipraví zpoplatnění silnic II. třídy prostřednictvím mýtného, z něhož poputují peníze do krajů, tak se silnice v našem kraji nezlepší,“ apeloval Štěpán. 

Aktuální volební potenciál v Královéhradeckém kraji
Zdroj: STEM/MARK/Median
Aktuální volební potenciál v Královéhradeckém kraji
Zdroj: STEM/MARK/Median

Česká televize představí postupně ve všech krajích strany, hnutí a jejich lídry, kteří kandidují v krajských volbách. Sérii diskusí završí v předvečer voleb superdebata. K urnám lidé půjdou v pátek a v sobotu 7. a 8. října.