Při třídění pacientů s covidem nehraje roli věk, ale zda má léčba smysl, vysvětlil Vácha

90’ ČT24: Nemocnice na hranici kapacit (zdroj: ČT24)

České nemocnice jsou na hraně svých kapacit, přesto každý pacient má nárok na péči. V době epidemie není tak důležitý věk pacientů, ale jestli má léčba smysl, vysvětlil Marek Orko Vácha, který vede Ústav etiky na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Všichni jsme si rovni a pacient dostává péči, která mu náleží, řekl v Devadesátce ČT24.

„Zatímco normálně přijímáme pacienty na základě jejich diagnóz, když je třeba nějaké řetězové neštěstí, tak nyní taky bereme v úvahu prognózu. Léčíme obecně řečeno tam, kde ta léčba ještě bude mít smysl,“ vysvětlil Vácha. 

Vácha upozornil na to, že v době, kdy jsou zahlcené nemocnice pacienty s covidem, platí pravidlo, že zachraňujeme co nejvíc životů, spíše než co nejvíc let. Připustil, že v době epidemie nemusí pacienti dostat péči takové kvality jako v „mírových dobách“. Neumí si ale představit, že by nemocnice nějaké pacienty nepřijaly. „Bylo by to proti právu a lékaři to prostě neudělají,“ dodal.

Vácha nepředpokládá, že by v současnosti jakýkoliv pacient nedostal péči, i když jsou nemocnice na hraně svých kapacit. „Když přijde do nemocnice, tak dostává péči, která mu náleží,“ řekl.

Není to podle Váchy tak, že by zařízení kvůli pacientovi s covidem péči zastavilo a dalo přednost jinému. Je to podle něj nepřípustné. „Když pacient je námi léčen, tak dostane veškerou léčbu, kterou potřebuje, a nemůžeme mu léčbu zastavit jen proto, že tam máme další pacienty,“ dodal Vácha.

Podle lékařského etika není namístě, aby došlo k rozvolňování opatření, vzhledem k tomu, že počet nakažených tento týden neustále roste a situace v nemocnicích je kritická. „Všechna opatření, která zamezí zvyšování čísla R a novým případům, jsou dobrá. To znamená apel na osobní odpovědnost občanů, ale také režim, který máme teď, musíme podporovat,“ řekl. 

Vácha zdůraznil, že je potřeba dodržovat nastavená opatření na všech úrovních. Otevírat školy a obchody, jak plánuje vláda, nepovažuje za rozumné. „Dokud nedostaneme reprodukční číslo pod hodnotu 1,0, tak si myslím, že to není opravdu namístě,“ zopakoval. Podle Váchy je důležité, aby každý člověk byl také odpovědný za své chování.