Praha bude sbírat gastroodpad ze školních jídelen. Chce tak zvýšit podíl tříděného odpadu

Osmadvacet pražských škol se zapojilo do sběru kuchyňských zbytků ze školních jídelen. Od nového projektu si Praha slibuje navýšení objemu tříděného odpadu. Množství, které musí obce vytřídit, je od začátku roku 2021 stanoveno v novém zákoně o odpadech. ČT to řekl pražský náměstek pro oblast životního prostředí Petr Hlubuček (STAN). Oslovené školy si službu doposud zajišťovaly samy.

Službu se rozhodla využívat například Obchodní akademie Bubeneč. „Nám gastroodpad odvážely Pražské služby za poplatek. Zatímco ta nová smlouva nám umožňuje odvážet zdarma,“ řekla ředitelka školy Radka Nováková.

„Pro nás je hlavní benefit v tom, že se někdo postará o odpad, který jsme zoufale řešili sami,“ vysvětluje Jaroslav Mervínský, ředitel Gymnázia Na Vítězné pláni. „Ubydou nám především starosti,“ dodal Mervínský.

O svoz gastroodpadu projevilo zájem 28 škol, které zřizuje hlavní město a mají vlastní jídelnu. Jsou to převážně gymnázia a střední školy. Důvodem nového sběru gastroodpadu je nový zákon o odpadech platný od 1. ledna 2021. „V tomto zákoně se obcím, jako původcům odpadu, stanovily velmi ambiciózní cíle spojené s dosažením míry třídění komunálních odpadů,“ řekl Hlubuček.

Obce tak musí zajistit, aby z celkového objemu komunálního odpadu tvořily recyklovatelné složky 55 procent v roce 2025 a o 10 let později až 65 procent. V současné době podle Hlubučka výše třídění dosahuje v celé Praze přibližně 30 procent.

Z gastroodpadu se vyrábí bioplyn

Mezi tříděný komunální odpad patří nejen již standardně sbírané složky jako je papír, plasty, sklo, ale i například biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven, jedlý olej a tuk nebo oděvy a textilní materiály. „Pokud tedy chceme v příštích letech odpovědně pomýšlet na plnění zákonem dané míry třídění, musíme se zaměřit i na sběr těchto využitelných složek,“ dodal Hlubuček.

Podle Petra Novotného, odborníka na energetické využití biologicky rozložitelných odpadů z Institutu cirkulární ekonomiky, je projekt zatím na začátku. Do budoucna by se podle něj měl zacílit na větší počet institucí. „Pokud chce ale Praha dostát závazku, musí sběr rozšířit na celou Prahu a poskytnout to samé živnostníkům či supermarketům,“ upozornil Novotný.

Smlouva projektu je uzavřena do 31. prosince 2022 mezi hlavním městem a společností Pražské služby, která svoz zajišťuje. Gastroodpad bude putovat do bioplynové stanice v Přibyšicích, kde se z něho bude vyrábět bioplyn.