Ošetřovné se nebude započítávat do příjmu kvůli dávkám, rozhodl Senát

Horní parlamentní komora odsouhlasila, že se ošetřovné nebude nyní započítávat do příjmu kvůli dávkám. Dále také sladila novely, které mají regulovat reklamu na léčivé přípravky a umožnit vydávat poukazy na zdravotnické prostředky i elektronicky. Senát schválil i to, že pojišťovny budou hasičům hradit náklady za širší okruh jejich zásahů. Evropská unie by také podle senátorů měla prosadit další sankce vůči Rusku kvůli zadržení Alexeje Navalného a reakci na víkendové demonstrace.

Ošetřovné se během uzavření škol kvůli epidemii koronaviru pravděpodobně nebude započítávat do příjmu při posuzování nároku na sociální dávky. Příjemci přídavků na děti nebo příspěvků na bydlení by tak o ně neměli být připraveny. Změnu přináší novela, kterou ve zrychleném režimu schválil Senát. Normu nyní dostane k podpisu prezident.

Novela se týká mimořádného ošetřovného, které lidé pobírají kvůli péči o své potomky v době uzavření škol. Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) se může stát, že rodič obdrží ošetřovné ve stejném měsíci jako mzdu. Novela má zabránit tomu, aby tento souběh nezasáhl mezi lednem a zářím záporně do dalších sociálních dávek.

Do příjmu pro přiznání nebo vyměřování sociálních dávek se nebudou počítat ani odměny studentů, které dostali za nařízenou pracovní povinnost například v nemocnicích.

Senát novelu přijal beze změn. Sněmovna odmítla návrhy Pirátů, aby se lidem v covidové karanténě nebo izolaci zvýšila nemocenská ze 60 na 80 procent, nebo náhrada mzdy na 80 procent se státní náhradou zaměstnavateli, nebo aby dostali jednorázově 3000 korun. Finanční motivace k tomu, aby lidé zůstávali v karanténě nebo izolaci, by mohla podle Pirátů přispět k omezení šíření koronaviru.

Senát sladil novely o zdravotnických prostředcích

Senát sladil dvě novely o zdravotnických prostředcích, které mají regulovat reklamu na léčivé přípravky a umožnit vydávat poukazy na zdravotnické prostředky také elektronicky. Některá ustanovení novel Horní komora zpřesnila, opravila chybně označené pasáže a účinnost předloh sjednotila na 26. května. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) se senátními úpravami, které nyní posoudí sněmovna, souhlasil.

Elektronické poukazy na zdravotnické prostředky mají být na rozdíl od elektronického receptu na léky dobrovolné. Pomohly by zejména lidem, kteří odebírají zdravotnické prostředky pravidelně. Pro poukaz například na inkontinenční pomůcky by nemuseli chodit k lékaři.

Zdravotnickými prostředky jsou například také protézy, berle, pleny, naslouchátka či invalidní vozíky a pomůcky pro diabetiky. Zákon vychází z nařízení EU, které je účinné od loňského května. Bylo reakcí na sérii kauz závadných prsních implantátů. Každý implantát nyní musí mít svou kartu s vysvětlením použití i rizik. Novela zruší části národní právní úpravy zdravotnických prostředků, které se staly s účinností evropského nařízení nadbytečnými. Český zákon zahrne jen oblasti, kde to nařízení umožňuje.

Norma předpokládá výrazně podrobnější dokumentaci, registrační povinnosti nebo vymezuje dozorovou roli Státního ústavu pro kontrolu léčiv, a to i při kontrole dodržování regulace reklamy. Změny čekají také pravidla výdeje zdravotnických prostředků. U nejméně rizikových pomůcek už nebude nutné, aby je pacientům dávali lidé s příslušnou odbornou způsobilostí. Nebude to ale platit u optických prostředků. Zákon zakáže obnovu zdravotnického prostředku určeného pro jedno použití, protože není možné stoprocentně vyloučit ohrožení zdraví pacientů při opakovaném použití.

Další novela v souladu s jiným unijním nařízením upravuje diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, k nimž patří třeba těhotenské testy. V novele poslanci zakázali takovou reklamu na různé výrobky, která je bez opodstatnění popisuje jako léčivé přípravky nebo zdravotnické prostředky a naznačuje, že mohou zlepšit zdraví.

V propagaci takových výrobků se nebudou smět objevovat doporučení vědců, zdravotnických odborníků, nebo obecně známých lidí. Vládní předloha reklamu na zdravotnické prostředky a zdravotnické prostředky in vitro nově reguluje.

Pojišťovny budou hasičům hradit náklady za širší okruh jejich zásahů

Pojišťovny budou hasičům nově platit nejen za hasičské zásahy u dopravních nehod, ale u všech případů souvisejících s provozem vozidel, na něž se vztahuje pojištění odpovědnosti. Změnu přinese novela, kterou také Senát schválil. Novelu nyní dostane k podpisu prezident.

Hasičům by podle novely měla ubýt administrativa s vykazováním pojišťovnám. Úhradu budou hasiči podle novely uplatňovat prostřednictvím jednotného formuláře, který bude obsahovat mimo jiné popis události, časové údaje týkající se zásahu a vyčíslení celkových nákladů.

Pojišťovny hradí každé hasičské jednotce, která zasahuje u nehody, paušální hodinovou sazbu 5600 korun. Podle dřívějšího vyjádření České kanceláře pojistitelů novela sazby nemění a počet vykazovaných zásahů by růst neměl. Dopad na pojištění odpovědnosti z provozu vozidla kancelář neočekává.

Pojišťovny budou podle novely, kterou předložil ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), nově hradit například zásahy hasičů při požáru automobilu na parkovišti. Cílem je podle ministra postihnout všechny situace, na které se vztahuje pojištění odpovědnosti z provozu vozidla.

Novela výslovně umožní hasičům zveřejňování záznamů ze zásahů. Nebudou možné jen v případech, „pokud by tím byla vážně ohrožena lidská důstojnost nebo jiný důležitý zájem“.

Loni pojišťovny uhradily hasičům podle statistiky kanceláře za 6395 zásahů celkem 92,2 milionu korun, v průměru 14 420 korun za zásah. Například v roce 2015 to bylo za 10 262 zásahů celkově 121,6 milionu korun, průměr činil 11 850 korun.

Rybáři budou dál dostávat náhrady za škody způsobené kormorány

Senát také dále rozhodl, že rybáři budou dostávat po další tři roky náhrady za škody, které jim na rybách způsobili kormoráni. Platný zákon počítá s náhradami za uplynulé tři roky. Prodloužení přinese novela o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy. Normu nyní posoudí prezident.

Kormorán velký patří mezi nejvýznamnější rybí predátory, v Česku je jich podle odhadů na dvacet tisíc. Způsobené škody na rybách jsou každoročně vyčísleny Rybářským sdružením zhruba na 130 milionů korun, uvedlo už dříve ministerstvo zemědělství.

Novela se výslovně vztahuje na škody způsobené kormoránem velkým. Za roky 2018 a 2019 měli rybáři nárok na stoprocentní kompenzaci prokázané škody, za loňský rok mají nárok na osmdesátiprocentní náhradu. Za letošek a příští dva roky se náhrada vrátí na stoprocentní výši.

Ministerstvo financí podle dřívějších informací vyplatilo předloni na náhradách 37,2 milionu korun. Za první polovinu loňského roku to bylo 34,2 milionu korun.

Horní komora také rozhodla o tom, že rybáři budou dostávat po další tři roky náhrady za škody, které jim na rybách způsobili kormoráni. Senát tuto úpravu schválil beze změn.

EU by měla zavést další sankce proti Rusku kvůli Navalnému

Státy Evropské unie by podle Senátu měly prosadit zavedení dalších sankcí vůči ruským představitelům. Důvodem je zadržení ruského opozičního předáka Alexeje Navalného a zásah ruských represivních složek proti účastníkům víkendových demonstrací na podporu Navalného. Senát, v němž má většinu opozice, se na tom shodl téměř jednomyslně. Sněmovna hlasy vládních poslanců, SPD a KSČM v úterý odmítla podobný návrh opoziční ODS projednat.

„Senát vyjadřuje přesvědčení, že státy EU by měly společně jednoznačně odmítnout potlačování práv a svobod, jemuž musí čelit občané Ruské federace. Apeluje na členy parlamentů států EU, aby prosadily společný postup Evropské unie, a to včetně zavedení dalších sankcí vůči představitelům Ruské federace,“ uvádí se v usnesení. Navrhl ho předseda senátního zahraničního výboru Pavel Fischer (nezávislý).