Podivný objekt Oumuamua vznikl z planety podobné Plutu, přiletěl z cizí soustavy

Roku 2017 objevil dalekohled Pan-STARRS na Havaji první mezihvězdný objekt. Podivné těleso, které přiletělo do naší Sluneční soustavy zpoza jejích hranic, dostalo jméno Oumuamua, což v havajštině znamená „zvěd“ nebo „posel“. Objekt sice na první pohled připomínal kometu, ale měl řadu vlastností tak zvláštních, že se vzpíraly klasifikaci. Někteří seriózní astrofyzici dokonce pracovali s hypotézou, že by mohlo jít o mimozemskou kosmickou loď. Nová práce to ale vyvrací.

Nová vizualizace Oumuamuy
Zdroj: William Hartmann/ ASU

Astrofyzici z Arizonské státní univerzity teď vysvětlili podivné rysy Oumuamuy tím, že se pravděpodobně jedná o kus planety podobné Plutu, která se nachází v jiné sluneční soustavě. Informovali o tom ve dvojici prací v časopise AGU Journal of Geophysical Research: Planets.

„V mnoha ohledech se Oumuamua podobala kometě, ale v několika ohledech byla natolik zvláštní, že se rozběhly naplno spekulace o jejím původu,“ uvedl hlavní autor práce Steven Desch. Z pozorování objektu vědci dokázali popsat několik vlastností mezihvězdného návštěvníka, které se úplně lišily od toho, co by se očekávalo od komety.

Pokud jde o rychlost, objekt vstoupil do Sluneční soustavy pomaleji, než by se dalo očekávat. To naznačuje, že se v mezihvězdném prostoru nepohyboval déle než miliardu let. Pokud jde o velikost, byl jeho tvar také více zploštělý než jakýkoliv jiný známý objekt Sluneční soustavy.

Asi nejzáhadnějším jevem bylo to, že objekt během svého průletu Sluneční soustavou získal mírný odstup od Slunce. Jedná se o efekt známý také u komet, ale v případě Oumuamuy byl výrazně silnější –⁠ právě to některé vědce vedlo k závěru, že se mohlo jednat o dílo inteligentní civilizace, které vlastními silami změnilo svou dráhu.

Odpověď ukrytá  v ledu

Autoři nové práce dospěli k závěru, že Oumuamua je tvořená několika druhy ledu s různými vlastnostmi. Vypočítali také, jak rychle tyto ledy sublimovaly (tedy přecházely z pevného skupenství na plynné), když Oumuamua prolétala kolem Slunce. A právě z toho pak vypočítali další vlastnosti objektu, včetně jeho hmotnosti, tvaru i vysvětlení, proč mohl změnit dráhu.

„Byl to pro nás nesmírně vzrušující okamžik,“ řekl Desch. „Uvědomili jsme si, že kus ledu bude odrážet mnohem víc světla, než se předpokládalo. A to znamená, že může být menší,“ uvedl astrofyzik. Právě sublimace ledu pak také zřejmě ovlivnila i změnu dráhy –⁠ díky takzvanému raketovému efektu známému i od komet. Ten spočívá v tom, že sublimující led má vliv na dráhu tělesa –⁠ u komet poměrně slabý, u Oumuamuy ale podle nových výpočtů nečekaně silný.

Hlavní zásluhu na tom má podle studie dusík v podobě ledu. Pokud byl objekt tvořen z významné části právě jím, všechny představy o vzhledu, rychlosti i dalších vlastnostech pak odpovídají rovnicím. Současně tento materiál vnáší jasno i do původu Oumuamuy. Pevný dusíkatý led je totiž na povrchu Pluta –⁠ je tedy možné, že objekt připomínající kometu by mohl vzniknout z obdobného tělesa, jen v jiné hvězdné soustavě.

Odrazivost Oumuamuy odpovídá hodnotám naměřeným na Plutu a Tritonu –⁠ a také tento měsíc Neptunu je tvořen na povrchu dusíkatým ledem.

„Pravděpodobně byl Oumuamua odmrštěn z povrchu podobného tělesa nárazem asi před půl miliardou let a pak byl vyhozen ze své mateřské soustavy,“ uvedli astrofyzici. To, že je tvořen zmrzlým dusíkem, podle nich vysvětluje i neobvyklý tvar Oumuamuy: jak se vnější vrstvy dusíkatého ledu odpařovaly, tvar těla se postupně zplošťoval, stejně jako se to děje třeba s kostkou mýdla, když se vnější vrstvy při používání odírají.