Vědci prosazují trvalé zavedení „zimního“ času. Je pro zdraví prospěšnější než stálý letní čas

Mezinárodní odborné společnosti, které se zabývají výzkumem biorytmů, zaslaly své stanovisko ke změně času vládním institucím zemí Evropské unie. Vědci v něm doporučují zavedení ustáleného standardního času, také označovaného jako „zimní“. Je podle nich prospěšnější zdraví celé společnosti než stálý čas „letní“.

Svá doporučení vědci zveřejnili v návaznosti na iniciativu Evropské komise, aby Unie upustila od praxe každoročních změn času na jaře a na podzim.

Alena Sumová, která vede oddělení zabývající se chronobiologií ve Fyziologickém ústavu Akademie věd ČR a je i vědeckým sekretářem Evropské společnosti biologických rytmů, pak zdůrazňuje: „Vědecké důkazy, které jsou v současné době k dispozici, naznačují, že zavedení trvalého standardního, tj. zimního času je nejlepší volbou pro veřejné zdraví.“

„Ponechání celoročně zajistí lidem v zimě více expozice rannímu světlu a v létě budou lidé méně vystaveni večernímu světlu. Tím se lépe synchronizují jejich biologické hodiny a spánek bude nastaven na dřívější dobu ve vztahu k pracovní době a školnímu času,“ dodává. „Lidé budou celkově psychicky zdravější a pracovní i školní výkony se zlepší.“

Výzkumy ukazují, že „zimní“ čas ve srovnání s „letním“ časem snižuje pocit chronického jetlagu (tzv. „sociální jetlag“). Tím zlepšuje kvalitu spánku, je zdravější pro lidské srdce a má pozitivní vliv na tělesnou hmotnost. Je prokázána také jeho souvislost se snížením spotřeby alkoholu a tabáku i nižším výskytem nádorových onemocnění.

Změna prospěšná pro zdraví

„Zrušení změn času nabízí nyní jedinečnou příležitost ke zlepšení celkového zdraví společnosti zavedením stálého standardního času. Toto stanovisko bylo zasláno také českým vládním institucím – ministerstvu zdravotnictví a ministerstvu životního prostředí, kanceláři prezidenta republiky a Senátu,“ dodává Sumová.

Chronobiologie je obor, který zkoumá vliv denních rytmů a sezonních změn u živých organismů – za tyto objevy získala Nobelovu cenu za rok 2017. Výše uvedené stanovisko schválily odborné společnosti, které se zabývají biologickými rytmy a jejich ovlivněním světlem: Evropská společnost biologických rytmů, Evropská společnost pro výzkum spánku a Společnost pro výzkum biologických rytmů. Poté stanovisko zamířilo k Evropské komisi pro změnu času.