Pavel Suchan: Astronomie letní čas nepotřebuje. Je to přežitek

Astronomové bývají pravidelně rok co rok dotazováni, co na zavedení letního času říkají, a my pravidelně rok co rok odpovídáme, že astronomie letní čas nepotřebuje, a v posledních letech už jsme také důrazně upozorňovali na negativní dopady a také na nedostatečné zdůvodnění zavádění letního času. Letní čas se z pohledu dneška jeví jako přežitek.

Astronomická pozorování je třeba zapsat s vysokou časovou přesností a tak, aby to bylo jasné komukoliv na Zemi.

Z toho důvodu se často úkazy udávají v takzvaném světovém čase (UT), případně ve středoevropském čase (SEČ). Rozhodně však astronomické efemeridy – údaje o poloze pohyblivých astronomických objektů – a například ani česká Hvězdářská ročenka neobsahují časy úkazů v letním středoevropském čase (SELČ) v době jeho platnosti, ale stále v průběhu celého roku používáme SEČ.

Astronomie tedy letní čas nepotřebuje. V této souvislosti uvádíme, že takzvaný zimní čas neexistuje, v průběhu roku na území České republiky používáme buďto středoevropský čas (SEČ) nebo středoevropský letní čas (SELČ).

Není naší odborností, abychom se vyjadřovali ke zdravotním aspektům, k ekonomickým kdysi ziskům, ale dnes ztrátám a k dalším souvislostem, kterých je dost na to, aby podpořily argumenty pro zrušení letního času.

Cirkadiánní rytmy, biologické rytmy člověka ale velmi úzce souvisejí také s problematikou světelného znečištění, které se Česká astronomická společnost intenzivně věnuje. Například materiál ke světelnému znečištění schválený vládou 21. března 2018. Člověk je čím dál více vystaven působení světla v noci a narušení cirkadiánního rytmu. Existují desítky vědeckých prací, které tuto problematiku dokládají. Posun času o hodinu dvakrát ročně je další zátěží do tohoto řetězce. 

Podporujeme snahu europoslance Pavla Svobody, která vedla k přijetí rezoluce Evropským parlamentem, jež navrhuje zrušení střídání času. Podporujeme iniciativu senátora Petra Šilara For One Time Only .

Profil

Pavel Suchan

Je místopředsedou a tiskovým tajemníkem České astronomické společnosti a předsedou Odborné skupiny pro tmavou oblohu (světelné znečištění). Věnuje se popularizaci astronomie a také problematice světelného znečištění, respektive ochraně pozorovacích podmínek a ochraně nočního životního prostředí.