WHO: Asi 93 procent dětí dýchá znečištěný vzduch. Jde o globální krizi

Na Zemi žije asi 1,8 miliardy dětí, které denně dýchají vzduch znečištěný zplodinami, chemikáliemi a drobnými prachovými částicemi. Světová zdravotnická organizace varuje, že následky pro dlouhodobé zdraví jsou extrémní.

Více než 90 procent dětí ve světě dýchá zamořený vzduch. Uvedla to dnes ve své zprávě Světová zdravotnická organizace. Kvůli znečištění ovzduší umírá ročně předčasně sedm milionů lidí, z toho zhruba šest set tisíc dětí mladších patnácti let.

Znečištěním ovzduší jsou postiženi zejména lidé v chudších zemích. „Znečištění ovzduší představuje globální zdravotní krizi,“ varuje WHO, která odkazuje na statistiky z roku 2016. Zhruba 93 procent dětí údajně dýchá vzduch, který představuje riziko pro jejich zdraví a vývoj.

Dva druhy znečištěného vzduchu 

WHO rozlišuje mezi znečištěním vzduchu venku a ve vnitřních prostorech. Pod širým nebem zamořují ovzduší například spalování fosilních surovin nebo odpad, průmyslové emise, lesní požáry nebo vulkanické erupce.

Uvnitř domů lidé vdechují kouř ze spalování petroleje, uhlí, bioodpadu nebo dřeva používaných při vaření, vytápění nebo na osvětlení místností. To je podle WHO fatální zvláště pro malé děti, které tráví obzvlášť hodně času doma.

Příčinou zhruba třinácti procent úmrtí dětí mladších pěti let byl v roce 2016 zápal plic, který je tak častějším zabijákem než průjmová onemocnění, podvýživa nebo nakažlivé choroby.