Nebeský palác se zřítí o Velikonocích, spočítali vědci. Zpřesnili i předpověď kam

Evropská vesmírná agentura (ESA) spočítala, které části světa jsou nejpravděpodobnějším místem, kam se zřítí první čínská experimentální vesmírná stanice Tchien-kung 1 (Nebeský palác 1). Čína ji vloni přestala ovládat, několikatunové zařízení tedy na Zemi dopadne nekontrolovaně.

ESA zpřesnila starší výpočty, a přestože je přesný pohyb neovladatelného Nebeského paláce jen špatně předpověditelný, vypadá to, že se stanice zřítí mezi 30. březnem a 2. dubnem.

Místo dopadu leží mezi 43. stupněm severní šířky a 43. stupněm jižní šířky – jde tedy o oblast značně rozlehlou, žije v ní většina obyvatelstva. Oblasti mimo tuto výseč by neměly být nijak ohroženy – to se týká i České republiky, která leží severněji:

 

ESA připouští, že nebude schopná určit čas a místo dopadu zcela přesně. Momentálně zpřesňuje své předpovědi již jednou až dvakrát denně.

Jak přijít o stanici

Čína poslala laboratoř Tchien-kung 1 na oběžnou dráhu kolem Země v září 2011. Při vypouštění druhé, rovněž experimentální stanice Tchien-kung 2 v polovině září 2016 představitelé čínského vesmírného programu uvedli, že první laboratoř již splnila „svou historickou misi“ – byla v provozu o dva a půl roku déle, než se plánovalo. Ujišťovali přitom, že většina částí shoří v atmosféře a není pravděpodobné, že by úlomky mohly na Zemi způsobit škody.

Z těchto a dalších informací dospěli experti v té době k přesvědčení, že Peking nad svým kosmickým aparátem ztratil kontrolu.

Stanice shoří, riziko je malé

Ve zprávě, kterou vydaly čínské orgány na podzim, se píše, že ke vstupu stanice do atmosféry by mělo dojít mezi říjnem 2017 a dubnem 2018. Zařízení váží zhruba osm a půl tuny.

Odhad času dopadu stanice Nebeský palác
Zdroj: ESA

Podle propočtů a analýz by většina družice měla při průchodu atmosférou shořet. „Pravděpodobnost, že by mohla ohrozit leteckou dopravu nebo cokoliv na Zemi, je velmi nízká,“ uvádí zpráva. Čína slibuje, že bude této události přikládat maximální pozornost a také přijme zvláštní opatření:

  • Zvýší kvalitu pozorování družice a bude veřejně informovat o všech změnách.
  • Veškerá data o sestupu družice bude Čína sdílet s mezinárodními partnery.
  • Čína zlepší systém rychlého informování, všechny informace budou také přístupné veřejnosti na speciálně zřízených webových stránkách a včas budou informována i média.
  • Včas předtím, než začne sestup, zašle Čína Spojeným národům i veřejnosti varování.
Přesnost odhadu dopadu Nebeského paláce
Zdroj: ESA


Co nám hrozí?

Analýza společnosti Aerospace Corporation již v srpnu uvedla, že je nepravděpodobné, že by trosky Nebeského paláce někoho zasáhly, varovala však, že průchod atmosférou by mohly přežít zbytky vysoce toxické a žíravé látky hydrazin, která se používá jako jedna ze složek dvousložkové pohonné látky pro kosmické lodi. Varovala tedy všechny, aby se nedotýkali zbytků trosek, které by se mohly na zemi nalézat – lepší by bylo kvůli možnosti toxických výparů se k nim ani nepřibližovat.

Stanice není ani nijak obrovská, ani těžká. V amosféře již shořely výrazně větší stanice, byť většinou při kontrolovaném sestupu. Pro srovnání: Nebeský palác měří asi deset metrů a má hmotnost přibližně 8,5 tuny, nejtěžší lidmi vyrobené těleso, které shořelo v atmosféře, byla stanice Mir, která vážila 120 tun. Větší část roku 2001 při sestupu shořela a její zbytky dopadly poblíž Nadi (Fidži) do Tichého oceánu.

Velikosti stanic, které dopadly na Zemi
Zdroj: ESA

Nejhmotnějším tělesem, které stejně dopadlo při nekontrolovaném sestupu, byla sovětská vesmírná stanice Saljut 2 – ta vážila přes 18 tun a shořela někde nad Tichým oceánem. 

ESA rizika dopadu v nové zprávě nijak nepopisuje. Uvádí ale, že z oblastí blízkých dopadu by měl být průlet hořící stanice atmosférou dobře vidět. Divákům se tak nabídne úchvatné kosmické divadlo.