Archeologové našli gymnázium pro bohaté mládence z doby starověkého Egypta

Němečtí archeologové našli v egyptské provincii Fajjúm gymnázium z helénského období. Podle historiků v této epoše vlády Ptolemaiovců gymnázia zakládali bohatí soukromníci ve snaze zvýšit řecký ráz svých vesnic. Řecky mluvící mladí muži se tam věnovali sportům, učili se číst a psát a účastnili se filozofických diskusí.

Skupina odborníků z německého archeologického ústavu pod vedením profesorky Cornelie Römerové zbytky po gymnáziu našla ve vesnici Vatfa, která leží jižně od Káhiry v provincii Fajjúm. V té době se Vatfa nazývala Filoteris. Ve 3. století před naším letopočtem ji založil Ptolemaios II. a pojmenoval po své sestře.

V gymnáziu ve Vatfě se nacházel velký společenský stál, který zdobívaly sochy, byla tam rovněž jídelna a nádvoří. Patřila k němu dvousetmetrová dráha, která byla dost dlouhá na to, aby se na ní mohly pořádat závody. Stavbu obklopovaly bohaté zahrady, a poskytovaly tak ideální rámec centru řecké vzdělanosti.

Řecká inspirace v Egyptě

Podle Römerové se v gymnáziích vzdělávali synové obyvatel z vyšších kruhů hovořících řecky. Gymnázia byla ve všech větších městech helénistického světa – v Řecku v Aténách, v Malé Asii v Pergamonu a Milétu, v Itálii v Pompejích.

„Gymnázia v Egyptě byla postavena podle jejich vzoru. I když to ve Vatfě bylo menší, je důkazem toho, že Řekové měli vliv nejenom v Alexandrii, ale i na egyptském venkově,“ řekla profesorka Römerová.

Připomenula, že Egypt zahrnul do helénistického světa Alexandr Veliký. Tisíce řecky hovořících osadníků se usídlovaly v Egyptě podél Nilu. Lákala je říše vedená Ptolemaiovci, která nabízela bohatství a mír. 

V nilské deltě, zejména v oblasti Fajjúmu, byly zakládány nové vesnice, v nichž žilo jak místní, tak řecké obyvatelstvo. Byly tam nejenom egyptské chrámy, ale také řecké svatyně.

Řekové rovněž stavěli své oblíbené lázně, které byly místem setkávání jak pro Egypťany, tak pro řecky hovořící přistěhovalce. A k této řecké kultuře patřila také gymnázia.

O jejich existenci na venkově se dosud vědělo ze zápisů, které dokládají, že výstavbu financovali bohatí a vlivní občané vesnice. Gymnázium ve Vatfě je první stavba tohoto druhu nalezená mimo velké město. Německý tým v této lokalitě pracuje od roku 2010.