Jde to i bez lidí. O pole se ve všem postarají už jen roboti, prokázal experiment

Vesnice nejen v České republice se vylidňují – lidské práce v zemědělství je potřeba stále méně. A jak dokázal experiment s roboty, v budoucnu už lidé na polích nebudou potřeba vůbec.

Zemědělství se už obejde bez lidí
Zdroj: Hands Free Hectar

Přechod k zemědělství vlastně stál na počátku moderního člověka. Lidé se mohli začít usazovat dlouhodobě na stejných místech, díky tomuto způsobu získávání potravy měli dost energie na to, aby přečkali doby neúrody. A také se mohli začít usazovat ve stále větších společenstvích. Úsvit 21. století ale naznačuje, že lidé zemědělství zase opustí – o práci na polích se zřejmě v budoucnosti začnou stále více starat stroje.

Video Pole bez lidí
video

Pole bez lidí

Vědci z Harper Adams University ve Velké Británii se už nějaký čas starají o půdu pouze pomocí strojů – člověk na experimentální pozemek v anglickém Shropshiru vůbec nevkročí. O všechnu práci se tam starají robotizované traktory a kombajny, za monitoring a dohled zodpovídají drony, které vše kontrolují ze vzduchu.

Stroje zasely, postaraly se o odběr půdy pro stanovení jejích vlastností, zabezpečily rostliny pomocí herbicidů a insekticidů a nakonec bez problémů sklidily úrodu ječmene.
Podívejte se, jak taková plně robotizovaná polnost vypadá:


Výsledky robotů zatím ale příliš neoslnily, bez dohledu člověka se dopouštějí řady chyb a tento projekt tedy není doposud schopný reálného provozu v praxi. Projekt nazvaný „Hands Free Hectare“ má zatím výnos pouhých 4,5 metrických tun ječmene na hektar, zatímco na normálním statku obhospodařovaném lidmi by se pohyboval kolem 6,8 metrických tun na hektar.

Jde však zatím jen o pilotní projekt, vlastně jen o důkaz, že takový koncept pole bez člověka může technicky fungovat a může tedy lidi zbavit namáhavé repetitivní práce. Doposud nešlo o optimalizaci výkonu. Vědci, kteří na tomto experimentu pracují, již ale narazili na několik výhod, s nimiž předem nepočítali – například robotizovaná zemědělská technika může využívat lehčí stroje, které tak nezatěžují a nepoškozují půdu.

Stroje se díky metodám strojového učení a neurálních sítí jsou schopné ze svým omylů poučit, řada situací a scénářů se dá předem nasimulovat v počítači, takže na rozdíl od lidí již budou na pole vyrážet zkušení zemědělci.

Důkaz z USA

Že nejde jen o nesplnitelný sen, dokazuje i zájem velkých výrobců zemědělské techniky o tyto technologie. Na začátku září jeden z největších světových výrobců traktorů, společnost John Deere, koupila společnost ze Silicon Valley zaměřenou na využití umělých inteligencí specializovaných na ničení plevele. Zaplatila za ni 300 milionů dolarů.

Video EU a roboti
video

EU a roboti