Česká republika má nová pracoviště pro výzkum jaderných technologií

V Řeži u Prahy jsou nová pracoviště pro výzkum jaderných technologií, celkem za zhruba 2,5 miliardy korun. Vznikala od roku 2012, dnes byla oficiálně otevřena. V areálu přibyla mimo jiné nová budova diagnostického centra, dalších pět objektů bylo opraveno či dostaveno. 

V Řeži u Prahy jsou nová pracoviště pro výzkum jaderných technologií, celkem za zhruba 2,5 miliardy korun. Vznikala od roku 2012, dnes byla oficiálně otevřena. V areálu přibyla mimo jiné budova diagnostického centra, dalších pět objektů bylo opraveno či dostaveno. Jedna experimentální hala byla postavena také v Plzni, řekl dnes hlavní manažer projektu Jiří Richter.

Podle něj zkomplikovala dodávky technologií pravidla pro veřejné zakázky, která neumožňovala zadat zakázky na dodávku unikátních zařízení, protože se například přihlásila pouze jedna firma. „Nezbylo než vyčkat na další novelu zákona o veřejných zakázkách, která nám poněkud uvolnila ruce,“ uvedl Richter.

Se vznikem pomohly evropské dotace 

Projekt nazvaný Udržitelná energetika (Sustainable Energy, SUSEN) z větší části zaplatily evropské dotace. Je zaměřený mimo jiné na prodlužování provozu současných jaderných elektráren, ale také na vývoj nových technologií pro jaderné elektrárny s moderními reaktory. Při něm vědci využijí unikátní experimentální smyčky pro testování materiálů v náročných provozních podmínkách (vysokých teplotách a tlacích). Výstavbovou část ukončila společnost Centrum výzkumu Řež (CVŘ) spolu s partnerem projektu Západočeskou univerzitou v Plzni 30. června 2017.

Jednou z největších investic bylo vybudování komplexu deseti horkých komor pro práci s vysoce radioaktivními materiály. Nové laboratoře také umožní zkoumat odolnost materiálů užitých v jaderných reaktorech nebo modelovat chování roztaveného coria (směsi paliva a konstrukčních materiálů) při těžkých haváriích jaderných reaktorů.

Špičkový výzkum pro Čechy i cizince 

Podle ředitele Centra výzkumu Řež Martina Ruščáka přitáhl projekt řadu mladých lidí z ČR i zahraničí. „Zaměstnáváme kolegy z 11 zemí, polovina zaměstnanců je mladší 39 let,“ uvedl ředitel. Podle něj se daří prohlubovat mezinárodní spolupráci i zapojit tuzemský průmysl.

Řada výzkumných projektů v Řeži je dlouhodobých, podle zadání SUSEN mají odborníci do roku 2023 připravit 21 vědecko-výzkumných výstupů a 51 konkrétních výsledků.

Celkové náklady na projekt dosáhly téměř 2,7 mld. Kč. Veškeré práce a zařízení dodávané externími dodavateli byly zadány jako veřejné zakázky postupem podle zákona o veřejných zakázkách, část dodávek byla vyvinuta, vyrobena a dodána přímo Centrem výzkumu Řež. Zařízení SUSEN jsou umístěna v areálu v Řeži, ve Vědeckotechnickém parku Plzeň a v objektech partnerské Západočeské univerzity Plzeň.