Obézní ženy mají větší pravděpodobnost, že porodí děti s vývojovými poruchami

Čím větší nadváha matky, tím větší je riziko, že její dítě bude mít vážné porodní defekty. Popsali to vědci na skupině 1,2 milionu dětí narozených ve Švédsku.

Ilustrační foto ženy při porodu
Zdroj: ČTK/Picture Alliance Autor: Jörg Lange

Pro ženy s lehkou nadváhou je pravděpodobnost narození dítěte s vadou poměrně malá, čím větší nadváha, tím je to ale horší. U obézních a „morbidně obézních“ žen je tato pravděpodobnost vyšší výrazně, popsali švédští vědci v odborném časopise British Medical Journal.

Vycházeli z dat o 1,2 milionu porodů ve Švédsku v letech 2001–2014. Hlavní autor práce Martin Neovius popsal výsledky takto: „Co se týká rizik, je lepší mít normální hmotnost než mít nadváhu a mnohem lepší být normální než být obézní.“ Vědci ve studii jednoznačně doporučují ženám, které plánují těhotenství, aby se pokusily přiblížit před pokusem o otěhotnění průměrné hmotnosti.

Přiznávají přitom, že pro ty nejobéznější ženy je prakticky nemožné zhubnout – zejména pro skupiny těch s BMI nad 42. Vědci ve studii našli 43 550 dětí s nějakými malformacemi – tvořily tedy 3,5 procenta všech porodů. U matek s normální váhou bylo riziko 3,4 procenta, pro ženy s nadváhou 3,5 procenta, 3,8 procenta pro obézní ženy a až 4,7 procenta pro extrémně obézní.
Autoři práce přitom vzali v úvahu také řadu dalších faktorů, pokusili se eliminovat vliv například faktorů socio-ekonomických nebo dalších zdravotních. Nadváha měla na nezdravý vývoj dítěte vliv skrze několik faktorů: horší zásobování dítěte v placentě, horší kontrola nad cukry v těle, změněná úroveň hormonů nebo vyšší zánětlivost.

Nadměrná obezita komplikuje život

Nadváhu nebo obezitu má v Česku už zhruba čtvrtina patnáctiletých chlapců a 13 procent stejně starých dívek. Počet dětí s nadváhou se za posledních 15 let výrazně zvýšil a úroveň nadváhy dosáhla nového maxima, vyplývá z mezinárodní výzkumné zprávy Světové zdravotnické organizace (WHO) zaměřené na vývoj dětské obezity v letech 2002 až 2014. „Trendy ve výskytu nadváhy a obezity, ale také sedavého chování a pohybové aktivity jsou u dětí v Česku silně negativní. Česká republika v oblasti prevence nedělá dost a množství financí směřujících do oblasti prevence u dětí je nízké,“ řekl dnes novinářům Zdeněk Hamřík z Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, která se na mezinárodní studii podílela.

Video Obezity přibývá
video

Obezity přibývá


Například v roce 1998 trpělo v Česku nadváhou nebo obezitou devět procent chlapců a nyní jich je přibližně čtvrtina. Zatímco v zemích západní Evropy se daří nárůst obezity zastavit, v České republice a také ve většině zemí východní Evropy počet dětí s nadváhou či obezitou stále roste. Na vině je nedostatek pohybu i špatné stravovací návyky. Nadváhou a obezitou podle studie trpí častěji děti z chudších rodin.