Kvalita, nebo kvantita? Vláda projedná novou metodiku vědeckého výzkumu

Při hodnocení vědy by se měla více než kvantita vědeckých výstupů zohledňovat jejich kvalita, výzkumné instituce by se měly posuzovat jako celek.

Návrh nové metodiky hodnocení výzkumu, která by se měla používat od letoška, by měla ve středu projednávat vláda. Návrh podporuje Akademie věd, ale výhrady k němu mají akademické reprezentace i ministerstvo školství. Způsob hodnocení vysokých škol, které produkují více než 60 procent vědeckých výsledků, by se měl dopracovávat později po schválení tohoto návrhu.

Přistoupilo na to ministerstvo školství, které současný návrh považuje za nedostatečně propracovaný. Novou metodiku připravil úřad pro vědu, výzkum a inovace vedený vicepremiérem Pavlem Bělobrádkem (KDU-ČSL). V listopadu metodiku schválila vládní Rada pro výzkum, vývoj a inovace.

Hodnotíme hlavně počet, nikoliv kvalitu 

Zatímco současný systém hodnocení výzkumu je postaven především na četnosti vědeckých výsledků, nově by se měla posuzovat hlavně kvalita výsledku a jeho přínos pro praxi. Výzkumné organizace budou rozděleny do čtyř kvalitativních kategorií také s přihlédnutím k vybavení a intenzitě mezinárodní spolupráce. Pro větší jistotu financování budou současné rozpočty výzkumných organizací zafixovány. S přihlédnutím k výsledkům hodnocení se budou rozdělovat jen peníze, které na vědu půjdou navíc.

Představitelé vysokých škol i ministerstvo školství ale kritizují, že metodika neobsahuje přesné postupy. Nejasnosti zůstávají zejména kolem hodnocení vysokých škol. Tam by se měl nový způsob hodnocení začít naplno uplatňovat od roku 2019. Při projednávání metodiky by měla vláda také schvalovat usnesení, že do té doby bude hodnocení VŠ dopracováno za účasti všech, kterých se týká. Ministerstvo školství požaduje, aby Bělobrádkův úřad do dubna předložil harmonogram projednávání.

Sporný je také vztah nového způsobu hodnocení a financování vědy. Ze zákona vyplývá, že se podíl na celkových získaných bodech za výsledky výzkumu v posledních pěti letech přepočítává na podíl dané organizace na financích, které stát na vědu vynakládá. Nově by měli o rozdělení peněz rozhodovat poskytovatelé s přihlédnutím k hodnocení. Podíl na výsledcích je podle úřadu pro vědu vyjádřen zařazením výzkumné organizace do kategorie A-D, nemusí to být číselný údaj. S tímto výkladem ale ministerstvo školství ani Rada vysokých škol nesouhlasí. Vztah těchto dvou podílů podle nich jinak než číselně vyjádřit nelze.