Bílý dům zveřejnil novou strategii proti asteroidům, které mohou ohrozit Zemi

V politice Spojených států se toho v posledních měsících děje tolik, že mnoho opravdu důležitého uniká pozornosti. Například návrh mezinárodní spolupráce v obraně Země proti asteroidům.

Na konci roku 2016 zveřejnil Bílý dům dokument nazvaný „National Near-Earth Object Preparedness Strategy“ – neboli Národní strategie připravenosti pro objekty blízké Zemi. Jde o výsledek práce agentur, které mají za úkol bránit planetu před vesmírnými riziky.

Tento strategický dokument by měl „zlepšit připravenost našeho národa vypořádat se s riziky srážek Země s vesmírnými objekty“ tím, že zvýší koordinaci již existujících národních a mezinárodních zdrojů a zapojí i mezinárodní projekty.

Video Horizont ČT24
video

Nejdražší „krádež“ v historii vesmíru. Sonda za miliardy hodlá uloupit kus asteroidu

Strategie vychází ze snahy NASA lépe nacházet a popisovat tzv. objekty blízké Zemi (dále jen NEO) a také z projektů Ministerstva vnitřní bezpečnosti USA, které se snaží zemi připravovat na situaci, kdy by k nárazu již došlo. Ambiciózní zpráva si vytkla sedm cílů, jež by měly USA lépe připravit na situaci kontaktu s NEO.

Zvýšit schopnost objevovat, sledovat a popisovat NEO
V rámci tohoto kroku by se měly zvýšit kapacity teleskopů a dalších observatoří, které mají pátrat po mimozemských objektech. Pozorování by měla být aktuálnější, pečlivější a současně zasáhnout více těchto těles.

Zlepšit metody pro odražení a narušení NEO
USA by měly rády k dispozici kapacity pro rychlou reakci na existující zjištěné hrozby. Přístroje určené pro odražení nebo narušení musí být připravené zničit nebo odklonit tělesa nejrůznějších velikostí i vektorů.

Vylepšit modelování, předpovědi a shromažďování informací
Nové a vylepšené modely by měly být schopné předpovídat, jak se budou NEO chovat v gravitačním poli Země a také již předem odhadnout, jaké by byly následky dopadu na Zemi.

Vyvinout nouzové procedury pro scénáře srážky s NEO
Úkolem vědců je připravit modely, které by byly schopné ještě během letu spočítat, jaké oblasti jsou nejvíce ohrožené, jakou měrou a jak zabránit nejhorším dopadům.

Video Studio 6: Země zažije blízký průlet asteroidu
video

Studio 6: Země zažije blízký průlet asteroidu

Vytvořit procedury pro případ srážky s NEO
Jak by svět reagoval na dopad asteroidu na Zemi? Jak by se řešily následky jeho dopadu – a to jak ty ekonomické, tak i politické? Například, kdyby zbytky asteroidu po neúspěšném pokusu o odklonění dopadly na území jiného státu.

Snažit se prosadit mezinárodní spolupráci
Bílý dům by rád protlačil téma NEO jako téma mezinárodní. Mezinárodní spolupráce v této oblasti by měla spočívat především ve sdílení dat, vyhodnocování na mezinárodní úrovni a zapojení co nejvíce států.

Vytvořit protokoly pro mezinárodní krizové situace
Je třeba vytvořit systém, který vyhodnotí rizikovost jednotlivých situací, což pak pomůže Spojeným státům vhodně reagovat jak uvnitř země, tak v koordinaci s ostatními státy světa.

Tento projekt je velmi náročný vzhledem k povaze problému, který má řešit. Riziko srážky s NEO je totiž extrémně málo pravděpodobné, ale pokud by k ní došlo, byla by maximálně zničující. Vůči tak obtížně kvantifikovatelným hrozbám se připravují obranné strategie extrémně složitě. Celý dokument najdete TADY.