Ve Španělsku připadá na 48 milionů obyvatel 50 milionů prasat. Ekologové burcují

Počet prasat žijících ve Španělsku poprvé převýšil počet tamních obyvatel. Jen během posledních pěti let se jejich populace rozšířila téměř o deset milionů. Tento trend znepokojuje ekology; hospodářská zvířata podle nich vypouští do ovzduší velké množství skleníkových plynů.  

V zemi, která je proslulá svou tradiční sušenou šunkou, žije v současnosti asi padesát milionů prasat. To je přibližně o dva miliony víc, než má Španělsko obyvatel. Vyplývá to z údajů tamního ministerstva životního prostředí. 

Za posledních pět let tak podle serveru Guardian počet prasat chovaných ve Španělsku vzrostl zhruba o devět milionů a jen loni země vyprodukovala čtyři miliony tun vepřového masa. To bylo mimo jiné ovlivněné vysokou čínskou poptávkou.  

Tento trend znepokojuje ochránce životního prostředí. Rostoucí populace prasat ve Španělsku podle nich může za to, že hospodářská zvířata jsou hned po dopravě, výrobě elektřiny a průmyslu čtvrtým největším původcem emisí skleníkových plynů. 

Chov prasat navíc Španělsko, které často sužují sucha, stojí obrovské množství vody. Jedno zvíře jí totiž denně spotřebuje kolem patnácti litrů. Produkce vepřového masa se také pojí s množstvím odpadu. To podle ekologů začíná kontaminovat podzemní vody.  

Španělé jsou známí svou oblibou vepřového masa, která je pro národ typická už tísíce let. Například když muslimové ve středověku dobývali Pyrenejský poloostrov, stalo se právě prase symbolem křesťanského odporu. Během inkvizice pak vepřové maso bylo zkouškou víry pro židy a muslimy, které Španělé násilně obraceli na křesťanství.

V poslední době ale španělskou živočišnou výrobou otřáslo několik skandálů. Například na začátku letošního roku zákazník na pobočce jednoho obchodního řetězce vrátil šunku prolezlou červy. Následná vyšetřování pak odhalila, že víc než padesát tun starého masa bylo označeno novým datem spotřeby. 

Nejvíc prasat chová Čína, v Česku se jejich populace za poslední desetiletí snížila

Produkce vepřového je výrazně rozšířená na mnoha místech světa. Podle Statisty se nejvíc prasat chová v Číně: přibližně 433 milionů. Po ní následuje Evropská unie s asi 150 miliony těchto zvířat a Spojené státy, kde žije víc než 73 milionů prasat. 

V Evropské unii produkci vepřového masa vévodí Německo a Španělsko. Naopak v Česku v posledních desetiletích počet chovaných prasat, stejně tak jako ostatních hospodářských zvířat, ubývá. 

Podle Soupisu hospodářských zvířat z letošního dubna žije v Česku zhruba milion a půl prasat. V minulosti přitom v Česku žilo těchto zvířat několikanásobně víc. Například před deseti lety jejich počet dosahoval téměř dva a půl milionu a před třiceti lety se jednalo o téměř pět milionů prasat.