Vzduch v Polsku je plný prachu. Vláda proti tomu nic nedělá, rozhodl soud EU

Nejvyšší soudní instance Evropské unie rozhodla, že Polsko porušilo unijní předpisy týkající se čistoty ovzduší. Soudní dvůr EU trest neuložil, ale může o něj ještě požádat Evropská komise, poznamenala polská televize TVN 24. Verdikt je podle agentury Reuters součástí širšího tažení proti znečištění ovzduší, které podle odhadů způsobuje smrt 400 tisíc Evropanů ročně.

Polsko má podle Evropské agentury pro životní prostředí po Bulharsku nejhorší ovzduší z celé Unie.

Podle verdiktu unijního soudu Polsko nedodržovalo denní ani roční limity přípustné koncentrace prachových částic (PM10) v mnoha městech, jak ukázaly údaje z let 2007 až 2015. Přípustné limity přitom stanovuje směrnice, která má přimět členské státy k zachování takové kvality ovzduší, aby nepostihovalo zdraví lidí.

„Sama skutečnost překročení přípustných hodnot koncentrace PM10 v ovzduší stačí ke konstatování, že závazky členského státu nebyly dodrženy,“ zdůraznil soud. Evropská komise poslala Polsko k soudu, protože usoudila, že polské úřady nerespektují limity znečištění, ani správně nepřevedly unijní předpisy do polského práva. 

Podle unijních pravidel mají úřady v případě překročení limitů podniknout taková opatření, aby toto období bylo co nejkratší. Z polských údajů ale vyplynulo, že v pětatřiceti ze 46 oblastí byly normy pro kvalitu ovzduší setrvale překračovány.

Znečištění prachovými částicemi je hlavně dílem lokálního vytápění domácností. Evropská komise při podání žaloby argumentovala, že kroky podniknuté Polskem jsou nepostačující.

Polsko slibuje nápravu. Do šesti let

Varšava plánuje, že se s překračováním norem v jednotlivých oblastech vypořádá v období let 2020 až 2024, dodala TVN 24. Argumentovala při tom potřebou strukturálních změn, vyžadujících nezbytné přechodné období. Upozornila také na sociální, ekonomické a rozpočtové potíže, pramenící z nutnosti značných investic. Soud však dospěl k názoru, že Polsko neprokázalo, že je skutečně nemožné požadavky splnit v kratší době.

„Polsko se má co nejrychleji přizpůsobit verdiktu. Pokud Evropská komise shledá, že tak členský stát neučinil, může vznést novou žalobu a domáhat se finančního postihu,“ dodala televize.

K hříšníkům v tomto směru podle EK patří i Česko. Evropská komise v půli února dala Česku měsíc času k nápravě nedostatků v ochraně ovzduší – jinak věc podstoupí Soudnímu dvoru EU.