SPOLU k tématu Stav demokracie v ČR

Budoucnost ČR je v EU a NATO, podpora demokracie a lidských práv, kvalitní vzdělávání o totalitních režimech.

Obnovíme tradici „havlovské“ diplomacie, a to podporou demokracie, lidských práv a občanské společnosti a předáváním transformačního know-how např. Ukrajině, Bělorusku, Kubě, Gruzii či balkánským zemím.
Dále se budeme soustředit na rozvoj klíčových kompetencí a gramotností v oblastech občanského vzdělávání a etické výchovy, finanční a mediální gramotnosti a kritického myšlení. Každý musí znát kontext a praktickou roli toho, co se zrovna učí. Na základě zkušeností s výukou během pandemie pak posílíme také rozvoj digitálního prostředí a digitální gramotnosti, a to zejména v rámci podpory vybavení škol, rychlého a bezpečného internetu a posílení digitální gramotnosti učitelů.
Budeme též hledat cesty ke zvýšení čtenářské gramotnosti, která má zásadní vliv na orientaci v dnešní informacemi zahlcené době. Ve vzdělané a kulturní zemi musí být knihy a učební pomůcky bezpodmínečně považovány za nezbytné zboží. V neposlední řadě posílíme význam informační a kybernetické bezpečnosti v bezpečnostní politice státu (NÚKIB, armáda, zpravodajské služby) při zachování práva na soukromí a svobodu jednotlivce. Více informací naleznete na www.spolu21.cz.