SPOLU k tématu Doprava a dopravní infrastruktura

Chytrá doprava, moderní technologie, plán financování dopravních staveb na několik let dopředu a priorita pro nejvytíženější trasy.

Klíčová je systémová integrace dopravy, s čímž souvisí prioritizace dopravního výzkumu a rychlejší příprava infrastrukturních projektů. Je třeba digitalizovat registr vozidel a snížit emise z dopravy. Vytvoříme plán údržby a modernizace dálnic a silnic, přičemž u dalších projektů využijeme zkušenost z PPP. Co se týče dostavby dálniční sítě, přibude nejméně 250 km. Přednost bude mít okruh kolem Prahy a druhé dálniční spojení Čech a Moravy (D35).
Zvýšíme kapacitu vybraných silnic 1. třídy a kde to bude možné, zvýšíme povolenou rychlost mimo obce. Zefektivníme také průběžné vážení kamionů. Pokud jde o železniční dopravu, využijeme finance EU k budování vysokorychlostních tratí do Katowic, Drážďan a Vídně. Vybudujeme také vlakové spojení v městských aglomeracích a nákladní železniční obchvaty měst. Dále urychlíme elektrifikaci českých železnic a zlepšíme zabezpečení tratí a přejezdů.
Zajistíme též transparentní výběrová řízení na výstavbu dopravní infrastruktury a provozování železničních tratí. V rámci letecké dopravy bude Letiště Praha mezinárodním leteckým uzlem s vlakovým spojením. V neposlední řadě pak zastavíme kanál Dunaj–Odra–Labe. Více informací naleznete na www.spolu21.cz.