KSČM k tématu Zdravotnictví

Prosazujeme bezplatnou a stejně kvalitní zdravotní péči na základě pojištění pro všechny občany bez doplatků, všude dostupné stomatology i praktické lékaře.

Prosazujeme ústavou zaručený solidární systém poskytování kvalitní a dostupné zdravotní péče hrazený z veřejného zdravotního pojištění pro všechny občany, rovný přístup k moderní léčbě bez ponižujících sbírek (včetně léčby vzácných chorob) a další spoluúčasti pacientů. Odmítáme privatizaci ve zdravotnictví. Podporujme vznik páteřní sítě neziskových nemocnic, ambulancí a lékáren.
Prosazujeme prevenci (včetně očkování) a zajištění následné, rehabilitační, lázeňské a dlouhodobé zdravotně sociální péče. Chceme posílení odpovědnosti státu za zajištění dostupné stomatologické péče pro všechny občany (vyšší bonusy od pojišťoven, krajů i obcí pro nové stomatology, mobilní ordinace aj.) a za dostupnost praktického lékaře. Prosazujeme jednu státní zdravotní pojišťovnu a důslednou kontrolu financování systému zdravotnictví, automatické navyšování plateb za státní pojištěnce (valorizaci) a podporu nejen státním, ale i krajským nemocnicím.
Jde nám o srovnání neoprávněných rozdílů v odměňování ve zdravotnictví. Zaměříme se na omezení lobbingu farmaceutických firem, vedoucí k neoprávněnému obohacování, kontrolu lékové politiky, aby byl zajištěn dostatek léků a vakcín pro občany ČR.