KSČM k tématu Průmysl a obchod

Podporujeme investice, tj. práci – od jaderné energetiky, vysokorychlostní železnice, dostupných bytů, až po výrobu s vysokou přidanou hodnotou.

Chceme stabilizaci pracovních míst a oživení českého trhu a ekonomiky, s nezbytnou modernizací (nové technologie). Z krize je třeba se proinvestovat, volit perspektivní rozvojové priority, ale oživení ekonomiky musí probíhat sociálně udržitelným způsobem. Stát by měl investovat do energetiky, výstavby vysokorychlostních tratí a modernizaci železnice, do inovací, do infrastruktury (mj. podporovat bezuhlíkovou jadernou energetiku a rozvoj infrastruktury pro budoucí využití vodíku v dopravě i energetice) a posílit investice do dostupného bydlení.
Jde nám o energetickou a teplárenskou bezpečnost ČR (pro firmy i domácnosti), omezení možných dopadů kontroverzních rozhodnutí sousedních zemí (možný výpadek elektrické sítě vlivem nepravidelně pracujících elektráren). Podporujeme urychlenou výstavbu dalších bloků jaderných elektráren, nesouhlasíme s účelovým vyřazením některých zemí z tendru.
Důležitá je výrazná podpora turismu, lázeňství, kultury a sportu, všeho, s čím je spojena obnova normálního života a na co se vážou pracovní místa ve službách. Jsme pro podporu místního živnostenského podnikání v oblasti zjednodušení administrativy, přístupu k financím, informacím a výběrovým řízením.