SENIOŘI k tématu Státní finance

Základní povinností státu je pečovat o státní finance tak, aby nedocházelo k zadlužování. S péčí odpovědného hospodáře musí dbát o celospolečenskou prosperitu.

Základní povinností státu je pečovat o státní finance tak, aby nedocházelo k zadlužování. S péčí odpovědného hospodáře musí dbát o celospolečenskou prosperitu. Budeme navrhovat zastavení odlivu peněz z naší země nadnárodními korporacemi bez toho, že by tyto nepřispívaly svými daněmi a reinvesticemi výrazně k budování naší země. Dáme na zvážení vytvoření státní banky. Navrhneme snížení počtu úředníků, úsporou by bylo také snížení počtu poslanců a senátorů. Budeme prosazovat převedení vodovodů a kanalizací zpět do rukou obcí a krajů. Budeme navrhovat zdanění dividend pro zahraniční vlastníky tuzemských korporací, které mají výjimku. V případě, že si zahraniční vlastník vyplatí podíl na zisku, nemusí nyní platit patnáctiprocentní srážkovou daň na rozdíl od českých vlastníků firem. Ročně je tak z České republiky vyvedeno až 50 miliard korun na daních, které by posílily státní rozpočet.