SENIOŘI k tématu Obrana a bezpečnost

Chybí nám jasné a dlouhodobé investice do obrany. Organizaci armády musíme zlepšit a posílit zálohy v civilu také pro řešení krizových situací.

Zajistit obranu státu a bezpečnost občanů je nejdůležitější povinností státu. Je vcelku oprávněným zájmem mít co nejmodernější techniku a technologie, což představuje poměrně vysoké náklady poskytované ze státního rozpočtu. Zejména u recipročních služeb poskytovaných v rámci našeho členství v NATO speciálními útvary armády ČR, a to nejen chemickými specialisty, ale i jednotkami provádějícími obrannou a hlídkovou službu vojenským táborům v zahraničí, dále pak letecké hlídkování vzdušného prostoru EU s pronajatými Gripeny aj. To vše představuje poměrně vysoké náklady zatěžující rozpočet armády. Zde by jistě bylo na místě i srovnání s ostatními státy EU, jaké skutečné náklady a služby poskytují v uvedených oblastech. Samozřejmě, že podrobné údaje a jejich vyhodnocení bychom mohli lépe a přesněji definovat při aktivní účasti našich poslanců v poslanecké sněmovně. Nebylo by od věci, pokud by v odborných kruzích převládl pocit vnějšího ohrožení, vyvolat na pořad jednání také návrh na stanovení povinné základní vojenské služby pro muže a nepovinné pro ženy, a pak určit délku základního výcviku. Také je velice potřeba apelovat na aktivní spolupráci příslušných výborů obou resortů.