KČ k tématu Stav demokracie v ČR

Návratem k monarchii posílíme demokratický systém brzd a protivah. Test občanské odpovědnosti omezí volbu podle sobeckých cílů, odstraníme zdvojení 5% bariéry.

V republice všechny orgány a představitelé odvozují svoji legitimitu od všeobecných voleb. Jsou tak zatíženy riziky, jimiž tento typ legitimity může trpět (preference krátkodobých cílů na úkor strategických, rozhodování podle momentálních nálad voličů apod). Je proto žádoucí, aby alespoň jeden prvek v systému měl jiný typ legitimity, čímž bude výrazně posílen systém brzd a protivah. V řadě evropských zemí je tímto prvkem panovník, který se nemusí podbízet svým volitelům, aby byl zvolen znovu, zároveň mu dlouhodobý horizont umožňuje spravovat zemi tak, aby ji následníkům předal ve stavu co nejlepším.
Zásadním neduhem současného modelu demokracie je sklon některých voličů volit stranu, která jim zabezpečí okamžitý prospěch bez ohledu na reálné možnosti. Pro omezení tohoto neduhu je žádoucí zavést test občanské odpovědnosti: spolu s hlasovacími lístky volič obdrží platnou bankovku, kterou následně odevzdá ve volební místnosti. Tomu, kdo bankovku neodevzdá, nebude umožněno hlasovat.
Pro zvýšení férovosti voleb chceme odstranit zdvojení 5% bariéry: volič bude mít 2 hlasy – jeden pro stranu oblíbenou, druhý pro stranu, jíž bude připočten v případě, že jeho oblíbená strana nepřekoná 5 %.