KČ k tématu Průmysl a obchod

Podpoříme zvýšení inovací v průmyslu, prosadíme revizi horního práva. Pro oživení bytové výstavby je zásadní zjednodušit povolovací řízení.

Podpoříme restrukturalizaci našeho průmyslu (mj. s využitím evropských zdrojů), aby byl do budoucna orientován na vývoj, inovace a produkci kvalitních výrobků s vysokou přidanou hodnotou, konkurenceschopných na světových trzích.
Na končící těžbu uhlí je třeba reagovat aktualizací právní regulace těžby, zohledňující aktuální poptávku a zajišťující adekvátní příjmy veřejných rozpočtů, dodržování environmentálních požadavků i kontrolu strategických surovin.
Energetický mix (kam má i nadále patřit jaderná energetika) musí vycházet z aktuálních ekonomických ukazatelů, ale i respektovat požadavek bezpečnosti a nezvyšovat naši energetickou závislost na státech nedodržujících standardy demokracie a ochrany lidských práv.
Stagnující bytovou výstavbu je třeba stimulovat systémovou podporou všech typů bydlení (vlastnické, nájemní, družstevní), včetně důrazu na bydlení pro seniory a mladé rodiny s dětmi, zároveň je nezbytné zásadně zjednodušit povolovací procesy, zejména pomocí digitalizace, ale i redukce jednotlivých kroků správního řízení. Zatímco je administrativní sféra doménou státu, ve financování vlastní výstavby má být umožněno zvýhodněné zapojení privátního kapitálu vč. zahraničního.