Volný blok k tématu Obrana a bezpečnost

Přijmeme zákon o ochraně České republiky před skrytým zahraničním vlivem. Obnovíme obranyschopnost země. Zastavíme nelegální migraci.

NATO
V roce 1989 Václav Havel řekl: „Domnívám se, že součástí politiky přátelské spolupráce bude odmítnutí obou vojenských paktů, NATO
i Varšavské smlouvy“. Varšavská smlouva skončila v roce 1991. Teď je čas dokončit mírovou spolupráci – a Česká republika opuštěním NATO půjde příkladem.
Obnovíme obranyschopnost země
Posílíme obrannou spolupráci v rámci V4+Rakousko. Výdaje na armádu budou výdaje na bezpečnost ČR, ne na nákupy zařízení podle potřeb cizích armád a výrobců.
Už zakladatel Sokola Tyrš kladl důraz na brannou připravenost země. V duchu této tradice podpoříme vznikající systém střelecké přípravy
a branné bezpečnostní rezervy i rozvoj aktivní zálohy ozbrojených sil.
Prevence místo léčby
Podle Ministerstva vnitra ČR bylo v prvním pololetí roku 2021 zadrženo 5 430 osob při nelegální migraci. Migrační krizi čelí Polsko či Litva. Abychom předešli vzniku no-go zón, které známe ze západní Evropy, a uplatňování práva šaría včetně tzv. vražd ze cti, obnovíme ochranu hranic a hraniční kontroly při zachování bezvízového styku. Cestovní pas je nízkou cenou za bezpečnost naší země.
Přísaha
Do přísahy příslušníků bezpečnostních sborů vrátíme věrnost České republice a ochranu ústavního zřízení.