PirátiSTAN k tématu Zemědělství a životní prostředí

Zhoršující se klima je potřeba řešit ihned. Naše krajina slábne a my s ní. Vraťme jí úrodnost a rozmanitost, pomozme jí zadržovat vodu, snižme erozi.

Rok od roku je situace horší: vyprahlá půda a vysychající lesy, stagnace úrody, ale i těžký vzduch ve městech a rozpálená centra. Krajinu a klima je potřeba řešit teď – každé odložení znamená další potíže. Využít prostředky z EU k přechodu na udržitelné hospodářství, splnit závazky Pařížské dohody a posunout zemi k moderní správě a ekonomice. Modernizujme energetiku, průmysl a dopravu na nízkoemisní a dlouhodobě udržitelné formy. Podpořme úspory energií i zdrojů, odpad se naučme využít jako praktickou surovinu.
Omezíme betonování a odvodňování krajiny, zabráníme kanálu Dunaj-Odra-Labe. Šetrné a udržitelné hospodaření v krajině dostane přednost před ekonomickými zájmy. Podpoříme ekologické zemědělství a poctivou péči o půdu. Lesy budeme měnit na pestřejší a odolnější. Rozšíříme chráněná území. Do měst dostaneme více zeleně. Ponecháme vodárenskou infrastrukturu ve veřejném vlastnictví, najdeme nové vodní zdroje a způsob, jak zamezit plýtvání.