ANS k tématu Státní finance

Musíme vystoupit z MMF a ze Světové banky. Náš vstup po r. 89 byl začátkem konce naší suverenity. Odmítáme vražedný neoliberální kapitalistický systém.

Naši „odborníci“ vydávají za úspěch, že po znehodnocení koruny vzrostla výroba o několik procent a zcela ignorují to, že přibližně 80 % produkce vyvezeme a vrátí se nám hodnota o asi 15 % menší.
Vzhledem k tomu, že minimálně 10milionový stát je systémem, který umožňuje přežití a rozvoj národa – včetně vlastního zajištění státních kompetencí – tak máme jako ČR šanci, ale musíme si o ni veřejně říci a musíme mít vůli ji naplnit! Je nutné provést zásadní sociální a hospodářské reformy, jako je zestátnění strategických odvětví národního hospodářství a přírodního bohatství, protože jinak český národ nebude moci na svém vlastním území přežít jako svébytný stát. Stát musí převzít kontrolu nad energetikou, vodou atd. – jinak totiž nebude zajištěna zdrojová základna a stabilita pro suverenitu naší země. Je nutné mít národní zdroje, národní výrobu a národní spotřebu.
Český stát převezme pouze tu část dluhů, kterou měl před vstupem do Evropské unie. Unijní dluhy ponecháme těm, kteří do nich zabředli. Na základě mezinárodních smluv budeme oprávněně požadovat po Německu zaplacení reparací ve výši zhruba 5 až 10 bilionů korun, což několikrát převyšuje roční státní rozpočet ČR.