Levice k tématu Místní rozvoj a dotace z EU

Chceme, aby stát soustředil úsilí do oblasti bytové výstavby a dopravní infrastruktury. Chceme, aby dotace EU byly směrovány k dlouhodobým projektům.

Problematika místního rozvoje je všemi politickými reprezentacemi po roce 1989 zanedbávána a představuje nesmírný vnitřní dluh ČR. Rostoucí napětí v bytové otázce, které aktuálně nabývá rozměrů krize, zanedbání koncepčního rozvoje dopravní infrastruktury, vylidňování některých oblastí a nízká efektivnost využití dotací EU jsou hlavní rysy poruch v této oblasti.

Chceme zásadním způsobem propojit aktivitu občanů se záměry samosprávných subjektů při výstavbě bytů prostřednictvím výhodného typu financování a širším využíváním družstevní formy sdružování i přijetím speciálního typu právnické osoby pro bytovou výstavbu. Nevidíme důvod pro to, aby se na bytové výstavbě nepodílel i stát.

Chceme výrazně urychlit výstavbu páteřních součástí evropského železničního systému.

Chceme zároveň provést důslednou inventuru dopravní sítě na úrovních samosprávy a optimalizovat ji a směřovat k dlouhodobé efektivnosti a udržitelnosti. Tento cíl souvisí i s podporou rozvoje a revitalizace vybraných oblastí.

Chceme, aby se evropské dotace primárně koncentrovaly do projektů s dlouhodobými záměry, ať už investičními nebo vzdělávacími.

Chceme omezit neúčelné využívání dotací ke krátkodobým účelům.